Ziekmelden

Bij ziekte of afwezigheid graag vóór 08.00 uur doorbellen naar school.  0252-461777.  

Als de leerling langer dan één dag verzuimt, dient de leerling bij terugkomst op school een absentiebriefje mee te brengen, waarin begin- en einddatum van de ziekte staan vermeld. Leerlingen die wegens ziekte eerder naar huis willen gaan, moeten zich eerst melden bij de concierge. Die neemt contact op met de ouders.

Examenleerlingen die ziek zijn tijdens de SE-week dienen onderstaand formulier te downloaden.