Ouderavonden

Het Leeuwenhorst organiseert in de loop van het jaar een aantal informatieavonden voor ouders.

In oktober wordt er een mini-lesavond voor de ouders van de brugklassers verzorgd.

Er zijn speciale minilesavonden voor Talentklassen. Daarnaast worden er thema-avonden gehouden en worden er voorlichtingsavonden voor vakkenpakket- en beroepskeuze georganiseerd. Voor data kunt u de Agenda raadplegen.

Na elk cijferrapport kunnen ouders met mentoren en vakdocenten spreken op de zogeheten "tafeltjesavonden". De organisatie van een dergelijke avond is complex en tijdrovend. Omdat wij iedereen tijdig willen informeren kunnen aanvragen dan ook alleen in behandeling worden genomen indien zij op tijd zijn ingeleverd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vanzelfsprekend kunnen de ouders/verzorgers ook buiten deze avonden contact opnemen met begeleiders en docenten. Wij stellen een goed contact bijzonder op prijs.

 Presentaties en verslagen van de ouderavonden vindt u onder het kopje "contactouders". Tevens staan onder het kopje "decanaat" ook presentaties met betrekking tot  profielkeuzes vermeld.