Medezeggenschap

Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben.

Aan de MR zijn via de wet WMO allerlei bevoegdheden toegekend.

Dat wil zeggen: als het bestuur bepaalde zaken op school wil veranderen of opzetten, moet zij dit voornemen voor advies dan wel instemming voorleggen aan de MR.

Bij de opzet van de medezeggenschapsraad op het Teylingen College zijn wij ervan uitgegaan dat de betrokkenheid van personeel, ouders en leerlingen zo groot mogelijk dient te zijn.Om dit te bereiken is gekozen voor een structuur waarbij elke sector een eigen deelraad heeft en er voor het gehele Teylingen College één MR is, waarvan de leden gekozen zijn uit en door de deelraden. Afgesproken is dat de MR pas besluiten neemt, nadat de deelraden er zich over hebben uitgesproken. Het gaat daarbij voornamelijk over zaken op onderwijsinhoudelijk, bestuurlijk of organisatorisch gebied.
In de MR van het gehele Teylingen College zitten afgevaardigden uit de personeels- en ouder-/leerlinggeledingen van de deelraden.
Voor de scholen die vallen onder het bestuur Fioretti-Teylingen bestaat een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). In deze GMR zitten afgevaardigden uit de MR van zowel het Fioretti College als het Teylingen College.

De deel-MR van de sector Leeuwenhorst bestaat uit:
• 5 personeelsleden vanuit het onderwijzend personeel;
• 1 personeelslid vanuit het onderwijs ondersteunend personeel;
• 3 ouder(s)/verzorger(s);
• 3 leerlingen.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR van het teylingen College, dan kunt u zich wenden tot de secretaris van de MR via het volgende emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.