Notice: Undefined property: stdClass::$background in /home/fioretti/public_html/modules/mod_headers/tmpl/default.php on line 13

Klachten

Onderwijs is en blijft bij uitstek mensenwerk.

Het kan dus voorkomen dat er over een bepaalde kwestie een meningsverschil ontstaat.

De meeste van deze klachten betreffen de dagelijkse gang van zaken en kunnen in goed onderling overleg tussen de betrokkenen worden opgelost.

Maar er kunnen zich ook situaties voordoen waarin de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden. In dat geval kan men een beroep doen op de klachtenregeling. De betreffende adjunct-directeur of directeur is daarvoor de contactpersoon.

De precieze procedure is beschreven in het leerlingenstatuut van het Teylingen College. Dit statuut is evenals het reglement Klachtenregeling Fioretti Teylingen ter inzage op de locaties en te lezen en te downloaden via de website van de school.

Het adres van de klachtencommissie is:

Stichting Fioretti Teylingen
t.a.v. interne klachtencommissie
Postbus 200, 2215 ZL Voorhout

Mocht u met deze commissie niet tot overeenstemming komen dan kunt u zich wenden tot:

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag