Gezonde schoolkantine

Om leerlingen optimaal te laten presteren is goede voeding van wezenlijk belang. Dat uitgangspunt zien we terug in de kantine van onze school: onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. We hebben daarin het hoogst haalbare niveau bereikt: GOUD!

Dit houdt in:

  • er wordt groente en fruit aangeboden;
  • minimaal 80% van het aanbod bestaat uit 'betere keuze'-producten;
  • de inrichting en aankleding van de kantine stimuleert de leerlingen automatisch deze 'betere keuze' te maken;
  • water drinken wordt gestimuleerd.

Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan.