Contactouders

 

Contactouders en klankbordgroep

 

Wat zijn contactouders
Contactouders zijn ouders die in de klas van hun kind(eren) een extra actieve rol vervullen in de communicatie en samenwerking tussen de school en de ouders. Deze bijeenkomsten worden 4 keer per schooljaar georganiseerd. Naast vaste agendapunten is er de mogelijkheid om zaken die zich voordoen in de klas en op school te bespreken. Het is een forum waar ouders ervaringen over het onderwijs(aanbod) kunnen uitwisselen. Contactouders melden zich aan voor één schooljaar en wonen de vier bijeenkomsten bij. 

 

Wat is de rol van de contactouders
Contactouders zijn een aanspreekpunt voor ouders wat betreft klassenzaken. Zij ontvangen meldingen van problemen, knelpunten en vragen vanuit de individuele ouder(s) en geven deze door aan de brugklascoördinatoren. 

De contactoudergroepen vormen een belangrijke informatiebron voor de activiteiten van de OVL (Ouder Vereniging Leeuwenhorst). Indien er bepaalde trends door de contactouders worden gesignaleerd kan dat vervolgens door de OVL met de directie worden besproken.

 

Wat is de klankbordgroep
De klankbordgroep is een groep van ouders die wisselt van samenstelling. Overkoepelend doel is in contact blijven met de ouders van onze leerlingen door samen  in gesprek te gaan over thema’s die gerelateerd zijn aan ons onderwijs, die leven in de samenleving en waar onze leerlingen, hun ouders en de school door geraakt worden. 

 

Doelgroep
Alle ouders van onze leerlingen zijn welkom om mee te denken en mee te doen. Deelname is niet verplicht. Eenmalige deelname verplicht niet tot vervolg deelname. Na afloop van het plenaire gedeelte is er een separaat moment met de teamleider van de betreffende afdeling om lopende zaken te bespreken.