Contactouders

Wat zijn contactouders? 

Contactouders zijn ouders die in de klas van hun kind(eren) een extra actieve rol vervullen in de communicatie en samenwerking tussen de school en de ouders. Elke klas heeft één of twee contactouders. Deze ouders hebben periodiek een bijeenkomst met de teamleider. 

Contactoudergroepen

De contactoudergroepen zijn als volgt samengesteld: 

- Jaarlaag 1 (brugklas)
- 2, 3 + 4 mavo
- 2 + 3 havo
- 2 + 3 atheneum en gymnasium
- 4 + 5 havo
- 4, 5 + 6 atheneum en gymnasium 

Deze bijeenkomsten worden 4 maal per schooljaar georganiseerd. Naast vaste agendapunten is er de mogelijkheid om zaken die zich voordoen in de klas en op school te bespreken. Het is een forum waar ouders ervaringen over het onderwijs(aanbod) kunnen uitwisselen.

Wat is de rol van de contactouders?

- Aanspreekpunt voor ouders wat betreft klassenzaken
- Klankbord voor de school via de teamleider
- Aanspreekpunt voor eventueel toekomstige ouders tijdens open dagen
- Verantwoordelijk voor het ontvangen en doorgeven van problemen, knelpunten en vragen vanuit de individuele ouder(s)

De contactoudergroepen vormen een belangrijke informatiebron voor de activiteiten van de OVL (Ouder Vereniging Leeuwenhorst). Indien er bepaalde trends door de contactouders worden gesignaleerd kan dat vervolgens door de OVL met de directie worden besproken.