Communicatie

In de leeftijdsperiode 12 tot 18 jaar verandert er niet alleen veel, maar wordt ook de basis gelegd voor het verdere leven.

Van leerlingen en docenten wordt verwacht dat zij zich inspannen het onderwijs goed te laten verlopen. Een goede samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school is erg belangrijk, omdat de ouder(s)/verzorger(s) te allen tijde verantwoordelijk blijven voor de opvoeding.

Om die samenwerking te bevorderen heeft Leeuwenhorst een oudervereniging en zijn er contactouders. Daarnaast organiseert de school ouderavonden en wordt er periodiek het informatieblad T.EXT (Teylingen Extern) uitgebracht.