Ouders

Andere locaties

Onderwijs
met
meerwaarde

Wat zijn contactouders? 

Contactouders zijn ouders die in de klas van hun kind(eren) een extra actieve rol vervullen in de communicatie en samenwerking tussen de school en de ouders. Elke klas heeft één of twee contactouders. Deze ouders hebben periodiek een bijeenkomst met de teamleider. 

Contactoudergroepen

De contactoudergroepen zijn als volgt samengesteld: 

- Jaarlaag 1 (brugklas)
- 2, 3 + 4 mavo
- 2 + 3 havo
- 2 + 3 atheneum en gymnasium
- 4 + 5 havo
- 4, 5 + 6 atheneum en gymnasium 

Deze bijeenkomsten worden 4 maal per schooljaar georganiseerd. Naast vaste agendapunten is er de mogelijkheid om zaken die zich voordoen in de klas en op school te bespreken. Het is een forum waar ouders ervaringen over het onderwijs(aanbod) kunnen uitwisselen.

Wat is de rol van de contactouders?

- Aanspreekpunt voor ouders wat betreft klassenzaken
- Klankbord voor de school via de teamleider
- Aanspreekpunt voor eventueel toekomstige ouders tijdens open dagen
- Verantwoordelijk voor het ontvangen en doorgeven van problemen, knelpunten en vragen vanuit de individuele ouder(s)

De contactoudergroepen vormen een belangrijke informatiebron voor de activiteiten van de OVL (Ouder Vereniging Leeuwenhorst). Indien er bepaalde trends door de contactouders worden gesignaleerd kan dat vervolgens door de OVL met de directie worden besproken.

Het Leeuwenhorst organiseert in de loop van het jaar een aantal informatieavonden voor ouders.

In oktober wordt er een mini-lesavond voor de ouders van de brugklassers verzorgd.

Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben.

Aan de MR zijn via de wet WMO allerlei bevoegdheden toegekend.

Naast schoolboeken wordt veel lesstof digitaal aangeboden via een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Op Leeuwenhorst werken we met chromebooks en dus met Google for Education.

Waarom ook digitaal werken?
Bij veel vakken werken we op Leeuwenhorst met boeken en schriften. Door daarnaast leerlingen met digitaal materiaal te laten werken, willen we ons onderwijs didactisch nog sterker maken. Daarnaast kunnen we met digitale lesstof beter aansluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. 

Waarom Chromebooks?
Op Leeuwenhorst werken we met chromebooks en dus met Google for Education. Inhoudelijk is Google het meest geschikt voor onderwijstoepassingen. Daarnaast is een Chromebook een stuk goedkoper en sneller dan een Windows laptop. Tenslotte werkt Google Chrome ook op andere apparaten. De school heeft hier flink in geïnvesteerd en er staan dus veel karren met chromebooks in het gebouw. Mocht u zelf de aanschaf van een computer overwegen voor uw zoon/dochter, dan is een Chromebook een goed idee. Dankzij ons uitstekende wifi netwerk kunnen leerlingen probleemloos inloggen met hun eigen apparaat. De meeste moderne apparaten voldoen, we leggen geen specificaties op.

Ga naar VANDIJK.NL kies voor "direct boekenpakket bestellen"selecteer je schoolvolg de instructies op het schermregistreer indien je nog niet eerder besteld hebt. plaats je bestelling

Extra vak?

Heb je een extra vak dat normaal gesproken niet in je pakket voorkomt?

In de leeftijdsperiode 12 tot 18 jaar verandert er niet alleen veel, maar wordt ook de basis gelegd voor het verdere leven.

Wat kunt u van de mentor verwachten?

Op deze pagina vindt informatie over schoolboeken, ouderbijdrage, besteding van de ouderbijdrage, wijze van betalen e.d.

Om leerlingen optimaal te laten presteren is goede voeding van wezenlijk belang. Dat uitgangspunt zien we terug in de kantine van onze school: onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. We hebben daarin het hoogst haalbare niveau bereikt: GOUD!

De klachtenregeling
De Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) verplicht Stichting Fioretti Teylingen een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de klachtenregeling van Stichting Fioretti Teylingen streven we daarom naar een zorgvuldige behandeling van klachten. Zo wordt niet alleen het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school.

Voorfase klachtbehandeling
Elke school heeft een voorfase klachtbehandeling. Deze voorfase biedt de mogelijkheid een klacht op school af te handelen. Pas als daar geen oplossing uit volgt kan de klacht officieel ingediend worden bij de klachtencommissie.

Indienen van een klacht
In de klachtenregeling staat beschreven hoe het indienen en behandelen van een klacht in zijn werk gaat. U kunt uw klacht opsturen naar het secretariaat van de klachtencommissie:
Secretariaat Klachtencommissie Stichting Fioretti Teylingen
Postbus 200
2215 ZL Voorhout
t.a.v. secretaris Klachtencommissie
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klachtenregeling: 


Stroomschema klacht en beroep: