mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Brieven 2018-2019

In dit artikel staan alle brieven die verstuurd zijn via de mail naar ouders.

*dit artikel is aangemaakt op 2 oktober 2018 dus zal steeds opnieuw gevuld worden* 

 


 

Gezonde schoolkantine

Om leerlingen optimaal te laten presteren is goede voeding van wezenlijk belang. Dat uitgangspunt zien we terug in de kantine van onze school: onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. We hebben daarin het hoogst haalbare niveau bereikt: GOUD!

Lees meer: Gezonde schoolkantine

SOMtoday

Als ouders/verzorgers kunt u via het leerlingenweb te allen tijde de schoolresultaten van uw zoon/dochter bekijken.

Hoe komt u op het SOMtoday?

Lees meer: SOMtoday

Ouderavonden

Het Leeuwenhorst organiseert in de loop van het jaar een aantal informatieavonden voor ouders.

In oktober wordt er een mini-lesavond voor de ouders van de brugklassers verzorgd.

Lees meer: Ouderavonden

Aanschaffen Chromebook of laptop

Naast schoolboeken wordt veel lesstof digitaal aangeboden via een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Om leerlingen toegang te geven tot de digitale lesstof, is het van belang dat uw kind beschikt over een Chromebook (een laptop van Google die uitsluitend werkt via het internet). 
 
Waarom een Chromebook?
Door leerlingen met een Chromebook te laten werken, willen we ons onderwijs didactisch nog sterker maken. Daarnaast kunnen we met digitale lesstof beter aansluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. 

Systeemeisen
Het is belangrijk dat het Chromebook voldoet aan een aantal specificaties. Daarnaast zijn zaken als snelle reparatie, vervanging bij reparatie, verzekering, kopen, huren, gespreid betalen en de prijs belangrijke afwegingen voor ouders. Leeuwenhorst heeft afspraken gemaakt met Centralpoint over een vrijblijvend aanbod dat zij u mogen doen. Meer informatie daarover vindt u op leeuwenhorst.choose-it.nl
 
Het staat vanzelfsprekend vrij om elders een Chromebook aan te schaffen voor uw zoon of dochter. De specifieke systeemeisen voor het Chromebook kunt u vinden via:  .
 
Naast een Chromebook kunt u ook andere laptops aanschaffen. Ook hierbij zijn er specifieke minimum systeemeisen waar u rekening mee moet houden:
 
Bent u niet in de gelegenheid om een Chromebook aan te schaffen?
Wellicht kan de stichting Leergeld helpen: www.leergeld.nl.
 
Chromebook lenen
Heeft uw zoon of dochter geen Chromebook, maar maakt de docent er toch gebruik van in de les? Dan kan de docent per les bepalen of Chromebooks worden uitgeleend tijdens de les. 

Boeken bestellen

Ga naar VANDIJK.NL kies voor "direct boekenpakket bestellen"selecteer je schoolvolg de instructies op het schermregistreer indien je nog niet eerder besteld hebt. plaats je bestelling

Extra vak?

Heb je een extra vak dat normaal gesproken niet in je pakket voorkomt?

Lees meer: Boeken bestellen

Klachten

Onderwijs is en blijft bij uitstek mensenwerk.

Het kan dus voorkomen dat er over een bepaalde kwestie een meningsverschil ontstaat.

Lees meer: Klachten