mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Honours class

Honourclass

Excellentie beloond!

Kost VWO of HAVO je niet veel moeite? Ben je goed in de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde? Ben je ambitieus en wil je meer uit je opleiding halen? Dan biedt onze school je de mogelijkheid vanaf het nieuwe schooljaar deel te nemen aan het honoursprogramma science.

Lees meer: Honours class

Talentklassen

In de ART-klas staat kunst kijken en maken centraal. Niet alleen in het klaslokaal maar ook daar buiten. Niet alleen met potlood en papier maar ook met audiovisuele middelen en recycle- materialen. Niet alleen samen met de vakdocenten tekenen/handvaardigheid maar ook met speciale gastdocenten uit de kunstwereld.
Een echte Theaterklas biedt leerlingen die zich daar voor opgeven een gedegen opleiding op het gebied van Spel en Beweging;
In de Muziekklas worden extra uren besteed aan het bespelen van instrumenten en zingen en wordt er theoretisch een goede basis gelegd. De verdieping staat centraal.
Maar ook op andere gebieden biedt Leeuwenhorst leerlingen de mogelijkheid te kiezen voor een speciaal programma:
In de Scienceklas maak je kennis met de theoretische kanten, maar vooral ook met de praktische kanten van natuurwetenschappen.
In de Sportklas worden meer lessen Lichamelijke Opvoedinggegeven waarin kennis gemaakt wordt met sporten die normaal gesproken niet aan bod komen.