mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Ons onderwijs

Op Leeuwenhorst werken we cyclisch met concrete verbeterplannen per jaar, waaraan acties gekoppeld worden. Leidraad zijn de missie, visie en waarden van de school, die hieronder worden weergegeven. Deze komen (letterlijk) terug in het meerjarenplan van de school en in de verbeterplannen per jaar die de school, de kernteams en de vakgroepen ieder jaar opstellen. De doelen die hierin gesteld worden, zijn gekoppeld aan concrete acties, die ieder schooljaar geƫvalueerd en bijgesteld worden.

Lees meer: Ons onderwijs