Onze school - Visie

Op Leeuwenhorst werken we cyclisch met concrete verbeterplannen per jaar, waaraan acties gekoppeld worden. Leidraad zijn de missie, visie en waarden van de school, die hieronder worden weergegeven. Deze komen (letterlijk) terug in het meerjarenplan van de school en in de verbeterplannen per jaar die de school, de kernteams en de vakgroepen ieder jaar opstellen. De doelen die hierin gesteld worden, zijn gekoppeld aan concrete acties, die ieder schooljaar geëvalueerd en bijgesteld worden.

De school werkt aan twee belangrijke ontwikkelingen: doelgericht werken en eigenaarschap. Leerlingen leren om zelf leerdoelen te stellen en deze te evalueren. Zo kregen ze meer verantwoordelijkheid en dus meer eigenaarschap.
We zien dit niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij de docenten, de vakgroepen en de kernteams. Ook daar worden doelen gesteld en geëvalueerd. We doen dit in de vorm van jaarlijkse verbeterplannen per vak en per team. Al deze verbeterplannen beginnen met onze missie, visie en waarden, zodat er een duidelijk kader is. Binnen dit kader is daardoor juist ruimte voor inbreng en daardoor ook hier meer eigenaarschap. Het overkoepelende kader wordt geschetst in het onderstaande meerjarenplan. Het strategisch plan voor de huidige schooljaren vindt u hieronder. 

 strategisch plan 2018 2021