Notice: Undefined property: stdClass::$background in /home/fioretti/public_html/modules/mod_headers/tmpl/default.php on line 13

Onze school - Kleinschalig, overzichtelijk en ingericht om de leerling

Naast cultuur, creativiteit, internationalisering en talentontwikkeling staat Leeuwenhorst bekend als een warme, leerlinggerichte school. Met de ingebruikname van de uitbreiding hebben we dit verder vorm gegeven. 

 

Teams gevormd om de leerlingen

We hebben al een aantal jaar 5 kernteams, geformeerd rondom de leerlingen. Deze groep van 15 - 20 docenten begeleidt hun leerlingengroep meerdere jaren. Zij komen wekelijks bij elkaar om het pedagogisch-didactisch klimaat te optimaliseren en om hun leerlingen en groepen te bespreken. Het gaat dan om de sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsvorming en natuurlijk de vorderingen bij het leren. Om de leerlingen meerdere jaren te kunnen begeleiden, zijn de teams op niveau ingericht: havo onderbouw, vwo onderbouw, mavo, havo bovenbouw en vwo bovenbouw. 

 

Een eigen “ankerplaats” in de school

Ieder team heeft dit jaar een duidelijk herkenbare werkkamer gekregen in het gebouw. De lessen van de leerlingen zijn voor een aantal theorievakken rond de teamkamers ingeroosterd. Zo kunnen ze snel bij hun docenten of mentor terecht en is het ook gemakkelijker om samen een project neer te zetten of extra begeleiding te organiseren. 

 

Een duidelijke indeling van het gebouw

De school heeft nu 3 vleugels, met de theorievakken op de 1e, 2e en 3e verdieping. Iedere vleugel heeft dezelfde opbouw: een vide met gedeeld leerplein, groepswerkplekken en lokalen. Ook loopt de kleurzetting overal door: rood op de begane grond, blauw op de eerste verdieping, de tweede verdieping heeft oranje en de derde verdieping groen. De middengang loopt naadloos door naar de uitbreiding. Hiermee is de uitbreiding qua gebruik en beleving één geheel geworden met de rest van het gebouw. 

De praktijklokalen bevinden zich op de begane grond en in de science toren. Ook de mediatheek en studieruimte met stilteruimte voor alle leerlingen is op de begane grond ingericht. 

 

Eén school, wel onderwijs op maat

Op Leeuwenhorst doen vooral heel veel samen, ongeacht niveau. In de talentklassen zitten alle niveaus bij elkaar bijvoorbeeld. De pauzes brengen we met elkaar door. De lokalen voor de exacte vakken en de creatieve vakken worden gemeenschappelijk gebruikt. Veel buitenschoolse activiteiten worden voor alle niveaus bij elkaar georganiseerd (denk bijvoorbeeld aan de - ook dit jaar weer schitterende- musical). 

Binnen de lessen willen we de leerlingen wel op maat bedienen. Juist daarom hebben we teams rondom de leerlingen opgebouwd. En daarom hebben de leerlingen, zoals ik eerder omschreef, een substantieel deel van de lessen in hetzelfde deel van het gebouw, zodat de docenten intensiever kunnen samenwerken in het belang van de leerlingen. 

Zo is de teamkamer van het mavo team bijvoorbeeld in de nieuwe vleugel gesitueerd, daarom zijn er ook veel lessen voor mavo klassen ingeroosterd. Maar er worden net zo goed lessen aan havo en vwo klassen in met name de onderbouw ingeroosterd en de schoolexamens voor alle niveaus worden er ook afgenomen. Hetzelfde geldt voor de andere vleugels. 

Kortom: één leergemeenschap, maar lessen en begeleiding op maat.