Onze school - Onderwijs

Op Leeuwenhorst werken we cyclisch met concrete verbeterplannen per jaar, waaraan acties gekoppeld worden. Leidraad zijn de missie, visie en waarden van de school, die hieronder worden weergegeven. Deze komen (letterlijk) terug in het meerjarenplan van de school en in de verbeterplannen per jaar die de school, de kernteams en de vakgroepen ieder jaar opstellen. De doelen die hierin gesteld worden, zijn gekoppeld aan concrete acties, die ieder schooljaar geëvalueerd en bijgesteld worden.

Naast cultuur, creativiteit, internationalisering en talentontwikkeling staat Leeuwenhorst bekend als een warme, leerlinggerichte school. Met de ingebruikname van onze uitbreiding in 2019 hebben we dit verder vorm gegeven. 

Op Leeuwenhorst bieden wij vier verschillende niveaus aan; mavo, havo, atheneum en gymnasium.
Elk niveau is zoveel mogelijk toegespitst op de bijzondere eigenschappen van leerlingen in het niveau. Hoewel we als school graag één grote gemeenschap zijn, worden de lessen, de lessentabel en sommige uitstapjes speciaal voor elk niveau gemaakt.