mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek is een stichting waarbij 9 schoolbesturen zijn aangesloten met totaal 18 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio van het Samenwerkingsverband.

Lees meer: Samenwerkingsverband

Dyslexie en Kurzweil

Volgens het "protocol dyslexie voortgezet onderwijs" is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau".

Lees meer: Dyslexie en Kurzweil

Rekenhulp

In de eerste studieperiode van de 1e klas volgen (alle) leerlingen extra rekenlessen.

Dit wil zeggen dat er naast de reguliere wiskundelessen specifiek aandacht wordt besteed aan de basisvaardigheden van het (hoofd)rekenen.

Lees meer: Rekenhulp

NT2

NT2 staat voor Nederlands Tweede Taal.

Leerlingen die een andere moedertaal hebben, kunnen nog wel eens problemen ervaren omdat de woordenschat van deze leerlingen aanmerkelijk kleiner is dan die van andere leerlingen hier op school.

Lees meer: NT2

Structuurklas

Heb je moeite met het invullen van je agenda? Heb je moeite met het plannen ?
Zie je door al dat huiswerk ( de bomen) het bos niet meer? Weet je niet hoe je huiswerk voor bepaalde vakken moet aanpakken?

Lees meer: Structuurklas