Notice: Undefined property: stdClass::$background in /home/fioretti/public_html/modules/mod_headers/tmpl/default.php on line 13

Onze school - Mentor

Het eerste aanspreekpunt

In het voortgezet onderwijs wordt bijna ieder vak gegeven door een andere docent. Om een leerling wat meer houvast te geven, heeft iedere klas een mentor.

Dit is een docent die als taak heeft het reilen en zeilen van de klas als geheel en van de leerlingen individueel in de gaten te houden. Dat betreft niet alleen de resultaten, maar ook het welbevinden. Want een leerling die zich prettig voelt in een groep en op school, zal ook betere resultaten halen.

De mentor is het eerste aanspreekpunt op school, zowel voor de ouders als voor de leerlingen. Hij/zij is immers het best op de hoogte van wat er gaande is met een leerling of een klas. Iedere mentor heeft wekelijks een vast ingeroosterd mentoruur. In dat uur kan hij/zij met de klas of met afzonderlijke leerlingen van gedachten wisselen over hoe de zaken er op school voorstaan. Daarnaast besteed hij/zij aandacht aan:

- het 'lief en leed' van de leerlingen; 
- het stimuleren van een goed en veilig klimaat in de klas;
- oefening in studievaardigheden ('leren leren');
- activiteiten rond thema's als: 'Bij de groep horen, hoe doe je dat?', 'Pesten, dat doe je niet!'.

Leren toch niet zo makkelijk? 
Soms is de steun van de mentor niet voldoende en is het noodzakelijk om 'gerichter' hulp te bieden. Zowel op het gebied van leerproblemen als op het gebied van sociaal-emotionele problematiek proberen wij leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen. De algemene coƶrdinatie van de ondersteuning is in handen van mevrouw J. Horeman-Kooloos.