Notice: Undefined property: stdClass::$background in /home/fioretti/public_html/modules/mod_headers/tmpl/default.php on line 13

Onze school - Dyslexie

Volgens het "protocol dyslexie voortgezet onderwijs" is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Als school proberen we de leerlingen op hun eigen cognitieve niveau te laten presteren ondanks de belemmeringen die ze ondervinden door de dyslexie. Hier zet de school een aantal middelen voor in.

De dyslexiecoach
De dyslexiecoach is een aanspreekpunt voor leerlingen met een dyslexieverklaring. De ondersteuning bestaat vooral uit het leren omgaan met de faciliteiten en voorzieningen waar de leerlingen recht op hebben. 

Op het Leeuwenhorst zijn er vier dyslexiecoaches voor de begeleiding van de dyslectische leerling.

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren de coaches een bijeenkomst. Er wordt kennis met elkaar gemaakt en de dyslexiekaart met de faciliteiten wordt besproken. We bespreken tips, ervaringen en hulpmiddelen die de leerlingen kunnen gebruiken.
Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen, indien nodig, altijd terecht bij hun dyslexiecoach.

Dispensatie van talen
Dispensatie van talen is mogelijk bij leerlingen met dyslexie. Dit proces verloopt altijd via de dyslexiecoach.

Vermoeden van dyslexie?
Als bij ons op school blijkt dat er een vermoeden bestaat van dyslexie bij een leerling zijn er twee wegen die bewandeld kunnen worden om de leerling nader te onderzoeken. Via school of op particuliere basis kan er een onderzoek ingesteld worden. Het voordeel van het particuliere traject is dat er sneller een conclusie volgt.

KURZWEIL

Op Leeuwenhorst kan het programma Kurzweil aangeboden worden als blijkt dat auditieve ondersteuning nodig is.