Notice: Undefined property: stdClass::$background in /home/fioretti/public_html/modules/mod_headers/tmpl/default.php on line 13

Onze school - Structuurklas

Heb je moeite met het invullen van je agenda? Heb je moeite met het plannen?
Weet je niet hoe je huiswerk voor bepaalde vakken moet aanpakken? Dan is de structuurklas iets voor jou.

Als "basiszorg" wordt er in alle eerste en tweede klassen aandacht besteed aan agendabeheer. Gedurende het schooljaar vinden er verschillende rapport- en leerlingbesprekingen plaats. Hierin wordt gekeken naar het welbevinden en naar de resultaten van een leerling. Als er naar aanleiding van de bespreking blijkt dat een leerling niet de vaardigheden bezit om zijn/haar werk zelfstandig in te plannen, wordt er door de mentor van de desbetreffende leerling contact gezocht met de ouders om voor te stellen dat de leerling deel gaat nemen aan de structuurklas. Als ouders hiermee instemmen, zal de leerling gedurende een korte periode (6 tot 8 lessen) deelnemen aan de structuurklas.

Als je meer informatie wilt over de structuurklas dan kun je contact opnemen met mevr. J. Horeman-Kooloos.