Notice: Undefined property: stdClass::$background in /home/fioretti/public_html/modules/mod_headers/tmpl/default.php on line 13

Onze school - GGD en schoolmaatschappelijk werk

Jeugdgezondheidszorg

Alle leerlingen van het Leeuwenhorst vallen onder de zorg van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Midden. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar.

Onderzoek 2e klas leerlingen
Alle tweedejaars leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen informatie over een onderzoek door de sociaal verpleegkundige jeugdgezondheidszorg GGD-HM. De leerlingen vullen een vragenlijst in over hun lichamelijke gezondheid, algemeen welbevinden en leefgewoonten. De sociaal verpleegkundige nodigt de leerlingen uit voor een gesprek over de vragenlijst en onderzoekt tevens de groei en zo nodig het gezichtsvermogen of eventuele klachten.

Zorg voor andere leerlingen
Ook leerlingen uit andere jaarlagen kunnen bij de sociaal verpleegkundige jeugdgezondheidszorg terecht. Dit geldt ook voor ouder(s)/verzorger(s) die vragen hebben over de groei, ontwikkeling en opvoeding van hun kind. In één of meer gesprekken zoekt de sociaal verpleegkundige jeugdgezondheidszorg samen met de leerling en/of ouder naar een oplossing of antwoord op de vraag. Hierbij werkt zij eventueel samen met de docent, huisarts of andere instanties. Uiteraard gebeurt dit uitsluitend na toestemming van de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s).

Privacy
De gegevens over leerlingen vallen onder de Wet Bescherming Persoonsregistratie. De GGD heeft de regels voor de bescherming van gegevens opgenomen in een privacyreglement. De dossiers worden bij de GGD bewaard. De sociaal verpleegkundige jeugdgezondheidszorg van de GGD heeft een beroepsgeheim.

De sociaal verpleegkundige jeugdgezondheidszorg van het Leeuwenhorst is Mevr. G. Brommer.

Het contactadres van GGD Hollands Midden is: Postbus 121, 2300 AC Leiden.

Tel. 071-5163564 of 06-20727937

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website GGD Hollands Midden: www.ggdhm.nl

Bij dringende zaken kan er contact opgenomen worden met het secretariaat van de jeugdgezondheidszorg van de GGD, tel. 071-5163342

 

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is een verlengstuk van het Algemeen maatschappelijk werk maar specifiek gericht op de jongeren binnen onze school.

Leerlingen kunnen via hun mentor, teamleider, intern ondersteuner of zelf contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. Ouders die een gesprek willen met de schoolmaatschappelijk werker worden verzocht een afspraak te maken via mevrouw J. Horeman-Kooloos, de coördinator ondersteuning (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Soms is één gesprek voldoende om tot een oplossing te komen, soms zijn meer gesprekken nodig. Dit wordt samen met de schoolmaatschappelijk werker bepaald. We gaan in het algemeen uit van een maximum van 3 gesprekken waarna eventueel verwezen wordt naar externe instanties.