Onze school - Begeleiding

De symbioseklas is er voor leerlingen die gaan beginnen met het voortgezet onderwijs en waarbij op de basisschool al het vermoeden bestaat dat de leerling op dat moment tussen het regulier- en speciaal onderwijs invalt. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning vanwege sociaal-emotionele problematiek, werkhouding en/of gedrag.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel waarin is vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Voor het schoolondersteuningsprofiel van onze school klikt u op onderstaande link: Schoolondersteuningsprofiel Leeuwenhorst.

Het eerste aanspreekpunt

In het voortgezet onderwijs wordt bijna ieder vak gegeven door een andere docent. Om een leerling wat meer houvast te geven, heeft iedere klas een mentor.

Dit is een docent die als taak heeft het reilen en zeilen van de klas als geheel en van de leerlingen individueel in de gaten te houden. Dat betreft niet alleen de resultaten, maar ook het welbevinden. Want een leerling die zich prettig voelt in een groep en op school, zal ook betere resultaten halen.

Volgens het "protocol dyslexie voortgezet onderwijs" is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

NT2 

Voor wie?
Leerlingen met een andere moedertaal.

Het NT2 beleid is erop gericht de leerlingen die thuis te maken hebben met ouder(s) die een andere taal spreken of een deel van de jeugd in een ander taalgebied/ school hebben doorgebracht, te helpen. Dat doen we door verschillende onderdelen van de Nederlandse taal te oefenen. De meeste oefeningen hebben te maken met woordenschat en regels van bijvoorbeeld de werkwoorden. Spreekwoorden en uitdrukkingen, begrippen uit andere vakken komen aan de orde. 

Heb je moeite met het invullen van je agenda? Heb je moeite met het plannen?
Weet je niet hoe je huiswerk voor bepaalde vakken moet aanpakken? Dan is de structuurklas iets voor jou.

Faalangsttraining

Voor wie?
In de eerste klas wordt er in de loop van november een Schoolvragenlijst afgenomen door de mentoren. Deze vragen zijn ontworpen om te kijken of de leerlingen problemen hebben met leertaken of met het presteren binnen schoolverband.

De trainers van de cursus "lefgasten" voeren naar aanleiding van de uitslagen van deze Schoolvragenlijst een gesprek met de leerling. Ook de ouders/verzorgers spelen in deze periode een grote rol. De leerlingen die in aanmerking komen voor de cursus krijgen een brief mee voor hun ouders/verzorgers om op een ouderavond kennis te komen maken met de trainers en het cursusprogramma.

Jeugdgezondheidszorg

Alle leerlingen van het Leeuwenhorst vallen onder de zorg van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Midden. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar.

Extra examenbegeleiding op school 
De slagingskans van uw zoon/dochter vergroten? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, organiseert Teylingen College, in samenwerking met Lyceo, examentrainingen.