Onze school

Andere locaties

Onderwijs
met
meerwaarde

In de jaren ‘60 is Leeuwenhorst opgericht als priesteropleiding. Later werden school- en slaapverblijven gescheiden als respectievelijk College Leeuwenhorst en Congrescentrum Leeuwenhorst.
Inmiddels is het oude schoolgebouw vervangen door een moderne school, waarin onze pedagogische en didactische ideeën goed vorm hebben gekregen.

 

Iedere leerling op Leeuwenhorst moet zich veilig en gewaardeerd voelen. Onder- en bovenbouw zijn daarom qua lesruimtes zoveel mogelijk gescheiden. Zo houden we het overzichtelijk voor onze leerlingen. Daarnaast hebben we 5 kernteams: docenten samen zoveel mogelijk lesgeven aan dezelfde groep leerlingen en deze leerlingen daarom goed kennen en meerdere jaren begeleiden.
Iedere klas wordt tenslotte intensief begeleid door een mentor, die daarvoor kan terugvallen op twee andere docenten die aan de groep lesgeven. Samen vormen zij een kerngroep, die het groepsproces en het individuele leerproces nauwlettend volgen en begeleiden.

Leren en groeien doordat je ontdekt waar je goed in bent, ook daarop is Leeuwenhorst ingericht. Een prachtig ingerichte Science Toren voor de exacte vakken en mooie Studio ruimtes voor theater, dans, muziek en andere kunstvakken.

Onze visie op onderwijs, die kernachtig is weergegeven onder het tabblad “Ons Onderwijs”, is dus goed terug te vinden in de inrichting van ons gebouw en de organisatie van ons onderwijs.

Wij willen leerlingen uitdagen om te leren en ze voorbereiden op het vervolg na het voortgezet onderwijs. Daarom spreken we ze op verschillende manieren aan en leren we ze zo ook de vaardigheden die nodig zijn om zich te redden op vervolgopleidingen: samenwerken, individueel werken, presenteren, etc. Dit zie je terug in de variatie in lesruimtes: standaard lokalen, groepswerkplekken en individuele werkplekken.