Onze school

In de jaren ‘60 is Leeuwenhorst opgericht als priesteropleiding. Later werden school- en slaapverblijven gescheiden als respectievelijk College Leeuwenhorst en Congrescentrum Leeuwenhorst.
Inmiddels is het oude schoolgebouw vervangen door een moderne school, waarin onze pedagogische en didactische ideeën goed vorm hebben gekregen.

 

Iedere leerling op Leeuwenhorst moet zich veilig en gewaardeerd voelen. Leerlingen hebben bij ons op school zoveel mogelijk les rondom een eigen plek in het gebouw. Zo houden we het overzichtelijk voor onze leerlingen.

Wij hebben 5 kernteams: docenten samen zoveel mogelijk lesgeven aan dezelfde groep leerlingen en deze leerlingen daarom goed kennen en meerdere jaren begeleiden.
Voor ieder kernteam hebben wij een vaste plek in het gebouw. Dit is de plek waar de leerlingen uit dat team de meeste lessen hebben.
Iedere klas wordt tenslotte intensief begeleid door een mentor, die daarvoor kan terugvallen op een of twee andere docenten die aan de groep lesgeven. Samen vormen zij een kerngroep, die het groepsproces en het individuele leerproces nauwlettend volgen en begeleiden.

Wij willen leerlingen uitdagen om te leren en ze voorbereiden op het vervolg na het voortgezet onderwijs. Daarom spreken we ze op verschillende manieren aan en leren we ze zo ook de vaardigheden die nodig zijn om zich te redden op vervolgopleidingen: samenwerken, individueel werken, presenteren, etc. Dit zie je terug in de variatie in lesruimtes: standaard lokalen, groepswerkplekken en individuele werkplekken.

Bij steeds meer vakken maken we gebruik van Chromebooks en besteden we aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden zoals ICT-vaardigheden. In de brugklas halen al onze leerlingen direct al verschillende Google Certificaten!

Leren en groeien doordat je ontdekt waar je goed in bent, ook daarop is Leeuwenhorst ingericht. Een prachtig ingerichte Science Toren voor de exacte vakken en mooie lokalen zoals de theaterstudio, het muzieklokaal en grote praktijklokalen voor de kunstvakken. Voor ieder wat wils!

Onze visie op onderwijs, die kernachtig is weergegeven onder het tabblad “Onderwijs”, is dus goed terug te vinden in de inrichting van ons gebouw en de organisatie van ons onderwijs.