Nieuws - Studiedag over kunstmatige intelligentie

Bij Teylingen College Leeuwenhorst geloven we in de kracht van vooruitgang en innovatie. We zijn trots om aan te kondigen dat we onlangs een baanbrekende studiedag hebben georganiseerd, gericht op de integratie en het begrip van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs. Deze dag, speciaal ontworpen voor docenten van diverse scholen uit onze regio, markeert een nieuwe fase in het onderwijslandschap.

Door de deelnemende docenten kennis te laten maken met geavanceerde AI-technologieën, zoals ChatGPT, hebben we een fundament gelegd voor het effectief benutten van deze tools in de klas. Onze workshops en discussies zijn niet alleen gericht op het verkennen van de mogelijkheden die AI biedt, maar ook op het adresseren van de uitdagingen en verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan. Ons doel? Het voorbereiden van onze leerlingen op een toekomst waarin technologie en menselijke creativiteit hand in hand gaan.

De lancering van het nieuwe platform www.aischolen.nl tijdens deze studiedag is een mijlpaal voor het Nederlandse onderwijs. Als mede-initiatiefnemer van dit unieke platform streven we ernaar een centrale hub te creëren voor scholen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van AI in het onderwijs. Dit platform dient als een springplank voor onderwijsinstellingen om samen te werken, innovaties te delen en samen te bouwen aan een toekomstbestendige leeromgeving.

We zijn verheugd te zien dat meerdere scholen zich reeds hebben aangesloten bij aischolen.nl, wat getuigt van een groeiend bewustzijn en enthousiasme voor de rol van AI in het onderwijs. Door deze samenwerking kunnen we niet alleen onze leerlingen en docenten beter voorbereiden op de toekomst, maar ook een actieve rol spelen in het vormgeven van die toekomst.

Teylingen College Leeuwenhorst blijft toegewijd aan het ontdekken en implementeren van innovatieve onderwijstechnologieën. Wij geloven dat door het delen van kennis en het samenwerken met andere scholen, wij onze leerlingen de beste voorbereiding kunnen bieden op de uitdagingen en kansen van morgen.