Nieuws

Andere locaties

Onderwijs
met
meerwaarde

De Centrale Examens staan weer voor de deur! Eerst genieten de examenkandidaten nog van een welverdiende meivakantie (22 april t/m 3 mei), maar daarna gaat het toch echt beginnen. 

Hierbij vinden jullie de examenbulletins van mavo, havo & vwo voor dit schooljaar. Hierin staan belangrijke mededelingen met betrekking tot de afhandeling van schoolexamens en de gang van zaken met betrekking tot het Centraal Examen. 

Van 12 februari t/m 19 februari is er een uitwisseling geweest tussen de Bertha Benz Schüle en het Leeuwenhorst. De uitwisseling hebben we als zeer positief ervaren!

Onze Duitse collega's vonden de uitwisseling dermate succesvol dat de leerlingen zijn geïnterviewd door de "Schwaëbische Zeitung".

Klik HIER voor het krantenartikel

Dinsdag 9 april 19:30

Workshopavond voor ouders: STRESS-LES(S)

Stress is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Alles moet snel en je moet overal bij zijn, alles meemaken en overal een mening over hebben. Hoe gaan we om met onze grenzen, hoe gaan we om met de overdaad aan externe prikkels die wij krijgen in vormen van media, voeding en omgeving? Hoe hebben scholieren hier mee te maken? De pubers willen vooral «chillen»?!


In de workshops (op deze avond) bespreken we wat stress eigenlijk is. Hoe de visie van school is over stress bij leerlingen en hoe je als ouder je puber hierin kunt begeleiden.

Deze avond wordt verzorgd door de oudervereniging Teylingen College Leeuwenhorst.

Informatie over de workshop en het aanmelden hiervoor vindt u hierLocatie: Teylingen College Leeuwenhorst
Langelaan 1, 2211XT Noordwijkerhout

Bezwaar fotogebruik

Tijdens allerlei activiteiten van het Teylingen College Leeuwenhorst zoals uitwisselingen, werk-weken, projecten, sporttoernooien en schoolfeesten, worden er van leerlingen foto’s gemaakt. Die foto’s zijn vervolgens vaak te zien op social media en op de website. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen zeer op prijs en naar buiten toe geven de foto’s vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten op onze school. Naast dit alles worden bepaalde foto’s ook gebruikt voor publicaties zoals PR materiaal.

Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van foto's van uw kind(eren) dan treft u hieronder een formulier om dit bezwaar kenbaar te maken.

Gratis interactieve ouderavond van theatergroep PlayBack over drank en drugs op 13 maart 2018

Niet roken, niet drinken tot je achttiende. Het is het beste voor de gezonde ontwikkeling van jongeren, maar werkt het ook zo? Hoe ga je in gesprek met je puberende zoon of dochter over dit thema? Het Northgo College biedt in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Onder Invloed aan. Een feest van herkenning, maar bovenal een relevante ouderavond gericht op effectieve communicatie tussen ouders en hun pubers. Bekijk een trailer van de ouderavonden om een goede indruk te krijgen: https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk

De ouderavond vindt plaats op 13 maart en duurt van 19:45 tot 22:30 (inloop vanaf 19:30).
Locatie: Northgo College Noordwijk, Duinwetering 107.
Aanmelden kan via deze link van het Centrum voor Jeugd en Gezin: Theatershow Onder Invloed.

 

Programmeren in het Innovation and Design Lab op Leeuwenhorst

Misschien heeft u het al op Facebook gezien: op de open dag presenteren we “programmeren op Leeuwenhorst”. 

Waarom?
Onze leerlingen worden de hele dag geconfronteerd met producten die geprogrammeerd worden: apps, social media, websites, onderwijsprogramma’s, enzovoorts. Natuurlijk hoef je geen programmeur te zijn om hiervan gebruik te maken. Toch scheelt het veel als je wel enig idee hebt van wat er “onder de motorkap” zit. We willen daarom vanaf komend jaar alle brugklasleerlingen in ieder geval kennis laten maken met programmeren. Dan is er waarschijnlijk ook een groep die er verder mee wil en kan. Die groep willen we de mogelijkheid bieden dit talent te ontplooien.

Daarnaast zullen we in de nabije toekomst op de mavo een praktijkvak moeten gaan aanbieden. Dit zal op een school als de onze snel een ICT-gerelateerd vak zijn. We kunnen de ervaring die we gaan opdoen, goed gebruiken om zo’n vak te ontwikkelen en neer te zetten.

Waarom nu?
Het idee werd in de loop van dit schooljaar aangedragen door een collega. We hebben dit verder uitgewerkt en er langzamerhand meer mensen bij betrokken. In december waren we zover dat we durfden te zeggen dat we komend schooljaar een goede start kunnen maken. We vonden het zonde, een “gemiste kans”, om het niet al op de open dag te presenteren.

Daarnaast kunnen we onze uitbreiding straks een extra “sexy” uitstraling geven door daar een “Innovation and Design Lab” in te richten. Goed voor de PR en leuk voor onze MAVO afdeling!

Hoe gaat dat er praktisch uitzien?
De lessen ICT vaardigheid die de brugklassen nu ook al krijgen tijdens de mentorlessen, krijgen er 2 uur bij, gegeven door een kundige collega. Hier leren de kinder heel basaal meer over programmeren.

De leerlingen die ermee verder willen, kunnen dit vervolgens doen buiten lestijd. Ook dit gebeurt onder begeleiding van docent. De vorm is een eigen “start-up groep”, die gebruik maakt van het “I&D Lab”. Ook leerlingen uit hogere leerjaren kunnen deelnemen! Programmeren en ontwerpen kan je heel goed op je eigen niveau en tempo. Er zal veel toezicht op de ruimte zijn doordat onze ICT medewerker en E-coach naast het lab hun werkruimte krijgen. Leerlingen kunnen daarom ook tijdens tussenuren aan de slag.

Op dit moment zijn in de eerste plaats Henny Mugge en Robert van Empel betrokken bij de ontwikkeling. Lisa Frima denkt mee vanuit de scienceklas en Jasper Out is betrokken vanuit het Mavo team.