Nieuws

Andere locaties

Onderwijs
met
meerwaarde

Uitwisseling Teylingen College Leeuwenhorst – Lycée Joseph Vallot Lodève ( Frankrijk)

Van zondag 31 maart tot en met zondag 7 april waren er 14 leerlingen van het Lycée Joseph Vallot op bezoek bij het Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Het was de “thuiswedstrijd” van de uitwisseling met het Lycée Joseph Vallot in Lodève, waar onze Nederlandse leerlingen uit 4 HAVO en 4 VWO in oktober op bezoek zijn geweest. De leerlingen hebben met elkaar twee heel leuke, gezellige, maar zéker ook leerzame weken doorgebracht (1 week in Frankrijk en 1 week in Nederland). Ze hebben veel met en van elkaar geleerd over de verschillen en overeenkomsten tussen de culturen, het dagelijks leven, de gewoontes, het gezinsleven, het leven op school en alles over beide streken. Het thema van de uitwisseling was dan ook “best of both worlds”.

Gedurende de uitwisseling was het heel mooi om te zien wat dit alles met de leerlingen deed. Ze stelden zich steeds meer open voor elkaar en elkaars gewoontes. Het werd een hechte groep en er zijn veel vriendschappen ontstaan. De leerlingen hebben hun belevenissen zelf gefilmd en er is een prachtige montage gemaakt door de vader van één van de leerlingen.

Hierbij de link naar het fimpje: https://www.youtube.com/watch?v=lSdVQmQFo-A#action=share

En klik HIER voor de foto's!

De Centrale Examens staan weer voor de deur! Eerst genieten de examenkandidaten nog van een welverdiende meivakantie (22 april t/m 3 mei), maar daarna gaat het toch echt beginnen. 

Hierbij vinden jullie de examenbulletins van mavo, havo & vwo voor dit schooljaar. Hierin staan belangrijke mededelingen met betrekking tot de afhandeling van schoolexamens en de gang van zaken met betrekking tot het Centraal Examen. 

Van 12 februari t/m 19 februari is er een uitwisseling geweest tussen de Bertha Benz Schüle en het Leeuwenhorst. De uitwisseling hebben we als zeer positief ervaren!

Onze Duitse collega's vonden de uitwisseling dermate succesvol dat de leerlingen zijn geïnterviewd door de "Schwaëbische Zeitung".

Klik HIER voor het krantenartikel

Dinsdag 9 april 19:30

Workshopavond voor ouders: STRESS-LES(S)

Stress is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Alles moet snel en je moet overal bij zijn, alles meemaken en overal een mening over hebben. Hoe gaan we om met onze grenzen, hoe gaan we om met de overdaad aan externe prikkels die wij krijgen in vormen van media, voeding en omgeving? Hoe hebben scholieren hier mee te maken? De pubers willen vooral «chillen»?!


In de workshops (op deze avond) bespreken we wat stress eigenlijk is. Hoe de visie van school is over stress bij leerlingen en hoe je als ouder je puber hierin kunt begeleiden.

Deze avond wordt verzorgd door de oudervereniging Teylingen College Leeuwenhorst.

Informatie over de workshop en het aanmelden hiervoor vindt u hierLocatie: Teylingen College Leeuwenhorst
Langelaan 1, 2211XT Noordwijkerhout

Bezwaar fotogebruik

Tijdens allerlei activiteiten van het Teylingen College Leeuwenhorst zoals uitwisselingen, werk-weken, projecten, sporttoernooien en schoolfeesten, worden er van leerlingen foto’s gemaakt. Die foto’s zijn vervolgens vaak te zien op social media en op de website. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen zeer op prijs en naar buiten toe geven de foto’s vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten op onze school. Naast dit alles worden bepaalde foto’s ook gebruikt voor publicaties zoals PR materiaal.

Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van foto's van uw kind(eren) dan treft u hieronder een formulier om dit bezwaar kenbaar te maken.

Gratis interactieve ouderavond van theatergroep PlayBack over drank en drugs op 13 maart 2018

Niet roken, niet drinken tot je achttiende. Het is het beste voor de gezonde ontwikkeling van jongeren, maar werkt het ook zo? Hoe ga je in gesprek met je puberende zoon of dochter over dit thema? Het Northgo College biedt in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Onder Invloed aan. Een feest van herkenning, maar bovenal een relevante ouderavond gericht op effectieve communicatie tussen ouders en hun pubers. Bekijk een trailer van de ouderavonden om een goede indruk te krijgen: https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk

De ouderavond vindt plaats op 13 maart en duurt van 19:45 tot 22:30 (inloop vanaf 19:30).
Locatie: Northgo College Noordwijk, Duinwetering 107.
Aanmelden kan via deze link van het Centrum voor Jeugd en Gezin: Theatershow Onder Invloed.