Nieuws

Andere locaties

Onderwijs
met
meerwaarde
Met dit bericht wil ik u graag nader informeren over de gang van zaken rondom de verwerking van het overlijden van Sieb van Went. Met name in de 3 mavo klassen zijn er nog veel leerlingen die het moeilijk hebben met het verwerken van het verlies of zelfs de traumatische ervaring. Ook sommige van de docenten die mee waren op excursie hebben extra hulp nodig. We hebben de indruk dat zowel leerlingen als collega’s de weg naar de hulpverlening goed hebben kunnen vinden. We hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt met het Jeugd- en Gezinsteam in Noordwijkerhout en de GGZ. We hebben met elkaar afgesproken hoe leerlingen die hulp nodig hebben, het snelst op de juiste plaats terecht komen. De huisartsenpraktijken in Noordwijkerhout, Noordwijk en Teylingen zijn schriftelijk geïnformeerd. Deze week hebben de leerlingen van 3 mavo een “laagdrempelige voorlichting” gekregen van een medewerker van de jeugdafdeling van het psychotrauma centrum van de GGZ. Wij vinden aanstaande vrijdag, de laatste lesdag voor de herfstvakantie, een goed moment om een volgende stap te maken. Klasgenoten zullen dan de gedenkplaats bij de hoofdingang van de school opruimen. Om een blijvende herinnering aan Sieb, maar ook aan andere overleden medeleerlingen te houden, zullen we een gedenkboom planten. We doen dit om 11.30 uur met de leerlingen van 3 mavo, hun begeleiders en de ouders van Sieb. Op 2 november, Allerzielen, zullen we met de hele school stil staan bij de mensen die we verloren hebben. We zullen twee leerlingen, Sieb van Went en Anna Saurens, in het bijzonder herdenken. We doen dit door voor hen beiden een steen bij de gedenkboom te plaatsen. Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Cees Slats Rector

Xander Houtman is een voormalig leerling van het Leeuwenhorst. Op dit moment is hij met een team van studenten van de technische Universiteit Eindhoven in Australië. Aanstaande zondag gaat de World Solar Challenge van start in Darwin. Het team uit Eindhoven heeft een solar gezinsauto gebouwd het afgelopen jaar en doet mee in de categorie "cruiser class". Meer informatie over dit project  vindt u op de website www.solarteameindhoven.nl.

Minstens 1 keer per schooljaar houden we op Leeuwenhorst een ontruimingsoefening. Vandaag regende het in ieder geval niet, maar het was wel koud! Toch stond iedereen (1600 personen) binnen 9 minuten “veilig” op het sportveld. 20 minuten na het eerste ontruimingssignaal werden de lessen weer hervat. De komende dagen evalueren we de oefening en passen we indien nodig één en ander aan.

Wij hebben na het overlijden van Sieb van Went ontzettend veel hartverwarmende en ontroerende steunbetuigingen ontvangen van collega’s, ouders, bekenden en vele anderen. Dit is voor ons een ontzettende steun in deze moeilijke tijd.

Namens de school wil ik u allen daar onze grote dank voor overbrengen.

Cees Slats Rector

Drie dagen lang schitterden de leerlingen van Teylingen College, Leeuwenhorst in de Musical Annie. De voorstelling werd overdag opgevoerd voor de leerlingen in de brugklassen en ’s avonds voor andere belangstellenden. De musicalsterren in spe hebben 7 maanden gerepeteerd onder leiding van docent drama Hans Hollander. Hij werd daarbij geassisteerd door muziek docenten Henny Mugge en Pauline van Eeden. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Met loepzuivere zang, overtuigend spel en originele choreografie wisten de spelers het publiek beurtelings te ontroeren en te laten lachen. De laatste avond werd dan ook afgesloten met een staande ovatie van een volle zaal.

Meer foto's? klik HIER

Donderdag 1 oktober zijn we met klas 2 Gymnasium naar het Archeon gegaan. Daar volgden we, onder begeleiding van twee enthousiaste “Archeotolken” een Romeinse Doe-route, een interactieve route speciaal voor gymnasiasten.

Dit hield in dat we een kijkje mochten nemen in een gezellig ingericht triclinium; 3 ligbedden met zacht matras en kussens, een bijzettafeltje voor heerlijke Romeinse gerechten en mooie Pompeiaanse muurschilderingen.  Hier werd ons v...erteld wat de Romeinen zoal als delicatessen beschouwden: muizen gemarineerd in wijn; slakken verdronken in melk en vervolgens gebakken als poffertjes; gegrilde varkens  gevuld met levende zangvogeltjes, zodat tijdens het aansnijden, de vogeltjes uit de buik vlogen.

Verder hebben we nog het huis van een Romeinse  pottenbakker bezocht, anekdotes aangehoord over de manier waarop Romeinen operaties uitvoerden –zonder verdoving!-, een bezoek gebracht aan het badhuis, alwaar leerlingen elkaars arm masseerden  met zand en olie, een tempelceremonie bijgewoond en tot slot een heus gladiatorengevecht meegemaakt.

Ronduit hilarisch was het exerceren als Romeins legioensoldaat. Leerlingen moesten leren in de pas te marcheren. Wie uit de pas liep, kon zich tien keer opdrukken.

Al met al was het een gezellige, zonovergoten en vooral leerzame dag!

Voor meer foto's, klik hier