Nieuws

Andere locaties

Onderwijs
met
meerwaarde

De cijfers zijn weer zichtbaar in Somtoday voor leerlingen en ouders.

Maandag 24 augustus werd de definitieve uitslag van de Internationale Biologie Olympiade van dit jaar bekend gemaakt. Xanta van Ruiten (geslaagd op het Leeuwenhorst in juni 2020) heeft daar een ontzettend mooie tweede plaats weten te behalen!

De volledige medaille-toekenning: https://ibo2020.org/en/ibo-challenge-2020/results/
In het persbericht hieronder lees je meer.

De schoolgids en informatiekaart 2020-2021 voor het nieuwe schooljaar zijn beschikbaar. In deze documenten vindt u alle informatie die relevant is voor de leerlingen en voor u als ouder/verzorger. 

Op de informatiekaart en in de schoolgids treft u ook het contact voor externe instanties:
Jeugdverpleegkundige Voortgezet Onderwijs: mw. G. Brommer (088-3084261, 06-20727937), dit staat helaas foutief vermeld op de informatiekaart. 

U kunt de documenten hieronder downloaden. 


Met grote droefenis en ontsteltenis hebben wij vrijdag 14 augustus kennis genomen van het plotseling overlijden van één van onze leerlingen, Luuk Meeuwenoord. Luuk zat afgelopen schooljaar in klas L2HC.

Luuk stond bij ons op school bekend als een lieve, sociale en zeer technische jongen die van grote waarde was bij de ECL. Luuk was dé man van licht en geluid en had zijn zinnen gezet op een vervolgopleiding in deze richting. 

Luuk is overleden aan de gevolgen van zijn ziekte. Echter had niemand voorzien dat dit zou gaan gebeuren. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat dit bericht een grote impact heeft op u en uw kind, hebben wij de GGD en JGT geïnformeerd. Mocht uw kind behoefte hebben aan ondersteuning in het rouwverwerkingsproces dan kunt u terecht bij één van eerdergenoemde instanties of contact opnemen met de teamleider van havo onderbouw, mevr. S.J.P. de Jong-Osinga. 

Op maandag 17 en dinsdag 18 augustus willen wij tussen 13.00 en 16.00 op school de gelegenheid bieden aan leerlingen en docenten om bij elkaar te komen en Luuk te herdenken. De ECL zal onder begeleiding van schoolleiding en docenten hierbij een ruimte inrichten waar een laatste groet aan Luuk kan worden gebracht. 

Onze gedachten zijn bij de familie en nabestaanden van Luuk. 

Hieronder vindt u de brieven voor de leerlingen voor de start van het schooljaar 2020-2021.
Er is 1 algemene brief voor alle leerlingen: 

 

DE WACHTKAMER

EEN THEATERFILM - KUNSTVAK DRAMA, klas 4
Klik hier voor de link naar de theaterfilm