mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Bezoek "Mach-mit-Mobil" weer zeer geslaagd

Gisteren is weer de oranje BMW, het zgn. "Mach-mit-Mobil" op school geweest.

Twee jonge Duitse medewerkers van het Goethe Instituut Rotterdam hebben weer een aantal activerende lessen voor leerlingen uit de 2e en 3e klassen verzorgd.

Bij de 2e klassen was het thema "Eten & drinken", het programma voor de 3e klassen heette "Jung in
Deutschland".

De leerlingen hebben in groepjes weer met veel plezier en enthousiasme aan de opdrachten gewerkt en veel over Duitsland geleerd.

En bovendien: de groepjes met de hoogste scores wonnen eenleuke prijs (nee, niet de BMW...).

Vakgroep Duits

Bekijk de foto's op onze faceboekpagina