mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Bezwaar fotogebruik

Tijdens allerlei activiteiten van het Teylingen College Leeuwenhorst zoals uitwisselingen, werk-weken, projecten, sporttoernooien en schoolfeesten, worden er van leerlingen foto’s gemaakt. Die foto’s zijn vervolgens vaak te zien op social media en op de website. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen zeer op prijs en naar buiten toe geven de foto’s vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten op onze school. Naast dit alles worden bepaalde foto’s ook gebruikt voor publicaties zoals PR materiaal.

Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van foto's van uw kind(eren) dan treft u hieronder een formulier om dit bezwaar kenbaar te maken.