mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Programmeren in het Innovation and Design Lab op Leeuwenhorst

Misschien heeft u het al op Facebook gezien: op de open dag presenteren we “programmeren op Leeuwenhorst”. 

Waarom?
Onze leerlingen worden de hele dag geconfronteerd met producten die geprogrammeerd worden: apps, social media, websites, onderwijsprogramma’s, enzovoorts. Natuurlijk hoef je geen programmeur te zijn om hiervan gebruik te maken. Toch scheelt het veel als je wel enig idee hebt van wat er “onder de motorkap” zit. We willen daarom vanaf komend jaar alle brugklasleerlingen in ieder geval kennis laten maken met programmeren. Dan is er waarschijnlijk ook een groep die er verder mee wil en kan. Die groep willen we de mogelijkheid bieden dit talent te ontplooien.

Daarnaast zullen we in de nabije toekomst op de mavo een praktijkvak moeten gaan aanbieden. Dit zal op een school als de onze snel een ICT-gerelateerd vak zijn. We kunnen de ervaring die we gaan opdoen, goed gebruiken om zo’n vak te ontwikkelen en neer te zetten.

Waarom nu?
Het idee werd in de loop van dit schooljaar aangedragen door een collega. We hebben dit verder uitgewerkt en er langzamerhand meer mensen bij betrokken. In december waren we zover dat we durfden te zeggen dat we komend schooljaar een goede start kunnen maken. We vonden het zonde, een “gemiste kans”, om het niet al op de open dag te presenteren.

Daarnaast kunnen we onze uitbreiding straks een extra “sexy” uitstraling geven door daar een “Innovation and Design Lab” in te richten. Goed voor de PR en leuk voor onze MAVO afdeling!

Hoe gaat dat er praktisch uitzien?
De lessen ICT vaardigheid die de brugklassen nu ook al krijgen tijdens de mentorlessen, krijgen er 2 uur bij, gegeven door een kundige collega. Hier leren de kinder heel basaal meer over programmeren.

De leerlingen die ermee verder willen, kunnen dit vervolgens doen buiten lestijd. Ook dit gebeurt onder begeleiding van docent. De vorm is een eigen “start-up groep”, die gebruik maakt van het “I&D Lab”. Ook leerlingen uit hogere leerjaren kunnen deelnemen! Programmeren en ontwerpen kan je heel goed op je eigen niveau en tempo. Er zal veel toezicht op de ruimte zijn doordat onze ICT medewerker en E-coach naast het lab hun werkruimte krijgen. Leerlingen kunnen daarom ook tijdens tussenuren aan de slag.

Op dit moment zijn in de eerste plaats Henny Mugge en Robert van Empel betrokken bij de ontwikkeling. Lisa Frima denkt mee vanuit de scienceklas en Jasper Out is betrokken vanuit het Mavo team.