Notice: Undefined property: stdClass::$background in /home/fioretti/public_html/modules/mod_headers/tmpl/default.php on line 13

Mavo

Andere locaties

Onderwijs
met
meerwaarde

In klas 3 van de MAVO sluit je al vakken en onderdelen van vakken af die deel uitmaken van het examenprogramma.

De cijfers die je in klas 3 haalt tellen al mee voor je eindexamen.

Alle onderdelen die behoren tot het examenprogramma staan beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA.

In de onderbouw zit je bij de meeste lessen met dezelfde klasgenoten bij elkaar. Vanaf 3 mavo volg je de verplichte vakken, zoals Nederlands en Engels nog steeds in klassikale groepen, maar bij de keuzevakken word je in zogenaamde clustergroepen geplaatst.

Je zult twee nieuwe vakken op je rooster aantreffen: Kunstvakken 1 en Maatschappijleer 1. Beide vakken worden ook in klas 3 al weer afgesloten. Voor Kunstvakken 1 krijg je geen cijfer, maar een waardering. Dat moet minimaal een 'voldoende' zijn. Voor Maatschappijleer 1 maak je gedurende het jaar verschillende tentamens. Het gemiddeld eindcijfer telt in 4 mavo mee in de slaag-zakregeling. Als dat een zeven of hoger is, begin je met een voorsprong in het examenjaar.

In de begeleidingslessen wordt het oriƫnteren op vervolgopleidingen steeds belangrijker. Daar is dus veel aandacht voor.

Leerjaar 4

Klas 4 is het examenjaar, dat bestaat uit drie periodes die ieder afgesloten worden met een tentamenweek.


Je doet examen in minimaal zes vakken. Naast de verplichte vakken Nederlands en Engels zijn dat twee sectorvakken en twee vrije vakken. Sommige leerlingen volgen een extra vak.

Maatschappijleer 1 is al in 3mavo afgerond en telt mee in de slaag-zakregeling. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal schriftelijk eindexamen. Alle onderdelen van het schoolexamen staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting, dat aan het begin van het schooljaar samen met het examenreglement aan de leerlingen zal worden uitgereikt.