Notice: Undefined property: stdClass::$background in /home/fioretti/public_html/modules/mod_headers/tmpl/default.php on line 13

Atheneum

Andere locaties

Onderwijs
met
meerwaarde

Als een leerling een vwo-advies krijgt, betekent dit dat hij/zij voldoende capaciteiten heeft om een atheneum- òf gymnasiumopleiding te volgen.

Vaak wordt gedacht dat een gymnasiumopleiding 'hoger' is dan een atheneumopleiding.
Dat is niet waar. Het niveau van de vakken van beide opleidingen is gelijk. Beide opleidingen duren 6 jaar en de waarde van het diploma is ook gelijk: zowel een gymnasium- als een atheneumdiploma geeft toegang tot de universiteit.

De vakkenkeuze in de bovenbouw bepaalt zowel voor het gymnasium als voor het atheneum welke universitaire vervolgstudies tot de mogelijkheden behoren. In de praktijk blijkt dat 90% van de leerlingen die een gymnasiumopleiding hebben gevolgd, kiest voor een universitaire studie.

Overeenkomsten en verschillen
•Om een gymnasiumdiploma te behalen moet een leerling in klas 1, 2 en 3 Latijn en Grieks hebben gevolgd en in de bovenbouw minimaal één van die twee vakken.

De verschillen tussen het gymnasium en het atheneum worden dus zichtbaar door het aantal en het soort vakken en in de verdeling van de lestijd. Een gymnasiumleerling volgt naast de vakken van de atheneumopleiding ook Latijn en Grieks (en in de bovenbouw ook Klassieke Culturele Vorming). Het totaal aantal lesuren voor beide opleidingen ligt echter bijna gelijk. Dat betekent dat gymnasiumleerlingen minder lesuren hebben voor een aantal vakken dan atheneumleerlingen


Iedere leerling kiest aan het eind van atheneum 3 een profiel met vaste profielvakken. Er zijn vier profielen:

Natuur en Techniek (NT)

Natuur en Gezondheid (NG)

Economie en Maatschappij (EM)

Cultuur en Maatschappij (CM)