mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Atheneum

Als een leerling een vwo-advies krijgt, betekent dit dat hij/zij voldoende capaciteiten heeft om een atheneum- òf gymnasiumopleiding te volgen.

Vaak wordt gedacht dat een gymnasiumopleiding 'hoger' is dan een atheneumopleiding.
Dat is niet waar. Het niveau van de vakken van beide opleidingen is gelijk. Beide opleidingen duren 6 jaar en de waarde van het diploma is ook gelijk: zowel een gymnasium- als een atheneumdiploma geeft toegang tot de universiteit.

De vakkenkeuze in de bovenbouw bepaalt zowel voor het gymnasium als voor het atheneum welke universitaire vervolgstudies tot de mogelijkheden behoren. In de praktijk blijkt dat 90% van de leerlingen die een gymnasiumopleiding hebben gevolgd, kiest voor een universitaire studie.

Lees meer: Atheneum