mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Rapportage en bevordering bovenbouw

Havo 4 naar Havo 5, Vwo 4 naar Vwo 5 en Vwo 5 naar Vwo 6

Leerlingen krijgen zoals in de onderbouw drie keer per jaar een rapport.

Alle rapporten tellen even zwaar mee.

Bevordering vindt plaats op basis van de volgende regeling, die is afgeleid van de zak / slaag regeling van het Centraal Schriftelijk Eindexamen.

We kijken naar de eindcijfers, dat is het gemiddelde van de drie periode cijfers (allen tellen even zwaar) afgerond op gehelen.

Bevordering naar het volgende leerjaar vindt plaats wanneer aan alle onderstaande criteria is voldaan:

1.Resultaten voor de kernvakken

De eindcijfers voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde bevatten hooguit één vijf.

2.Resultaten voor de vakken Maatschappijleer en Cultureel Kunstzinnig Vorming

Deze vakken kennen alleen een Schoolexamen.

De eindcijfers voor deze vakken afzonderlijk moeten 6 of hoger zijn.

Het gemiddelde van deze vakken vormt het Combinatie vak. Het resultaat voor dit Combinatie vak telt mee als één eindcijfer bij het 3e criterium hieronder.

3.Resultaten voor alle vakken behalve Maatschappijleer , Cultureel Kunstzinnige Vorming en Lichamelijke Opvoeding.

  • Hoogstens twee vakken onvoldoende
  • Geen eindcijfer is lager dan vier
  • Ten hoogste één keer het eindcijfer vier
  • Het gemiddelde van de eindcijfers is minimaal een 6,0

Het eindcijfer van het vak Lichamelijke Opvoeding wordt niet betrokken bij de overgangsregeling.

Bespreekmarge

Indien door één eindcijfer fictief met één punt te verhogen de leerling alsnog aan bovenstaande criteria voldoet, is de leerling ‘bespreekgeval’.