mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

 

Overgangsregeling klas 3 MAVO

De leerling is bevorderd met een rapport waarop:

a. Alle onafgeronde eindcijfers 5,5 of hoger zijn, of

b. Er 1 keer een vijf is behaald en voor de overige vakken een 6.0 of hoger, of

c. Er 1 keer een vier of twee keer een vijf is behaald en voor de overige vakken een 6,0 of hoger; in dit geval geldt dat het gemiddelde van alle vakken tenminste een 6,0 is

d. Nederlands minimaal een 5 is.

Elke leerling die niet reglementair bevorderd is wordt besproken.

Slotbepalingen
Indien zich een situatie voordoet waarin deze bevorderingsnormen niet voldoen, neemt de schoolleiding na advies van de rapportvergadering een besluit.