Leerlingen

Op het Leeuwenhorst kun je kiezen uit verschillende type brugklassen: mavo/havo, havo/atheneum, atheneum en gymnasium.

We luisteren daarbij goed naar het advies van jouw basisschool. Zij kennen jou immers het beste! Later leggen we jouw CITO-score daar naast. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een advies over de verder te volgen opleiding. Meestal is het na een jaar wel duidelijk welk niveau het beste bij je past. Als het wat langer duurt is dat bij ons geen probleem. Wij hebben de school zo ingericht dat je aan het eind van klas 2 of soms zelfs klas 3 nog definitief kunt laten zien welk niveau voor jou het beste is. Je krijgt dus ruim de tijd om dit te ontdekken.

Nieuwe vakken
Veel vakken bij ons op school ken je waarschijnlijk al van de basisschool. Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, beeldende vorming, muziek en gymnastiek. Maar je krijgt straks ook nieuwe vakken. Spannend! Je leert dingen doen en bedenken die je nog nooit eerder hebt gedaan of bedacht.

Frans: op de basisschool heb je al Engels gehad en nu komt daar Frans bij. Een hele mooie taal die je bij ons leert spreken, verstaan en schrijven. Bonne chance!

Wiskunde: rekenen is leuk. Nog leuker wordt het als je het kunt gebruiken om alles wat je wilt uit te rekenen. Hoeveel tijd heb je nodig om in een roeiboot de oceaan over te steken? Hoe snel draaien de wielen van je fiets? Dat is wiskunde!

Latijn: als je kiest voor het gymnasium dan krijg je Latijn en later komt daar Grieks bij. Oude talen die een hele nieuwe wereld voor je zullen openen. Je leert veel over de oorsprong van deze cultuur en de samenleving maar ook over de taal in het algemeen.

Leeuwenhorst biedt leerlingen in de bovenbouw van het havo de kans om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

De leerlingen worden in deze periode, ook wel de tweede fase genoemd, goed voorbereid op het hoger onderwijs.

De leerlingen kiezen aan het eind van het derde leerjaar een profiel in de tweede fase. Met de keuze van een profiel zijn de leerlingen verzekerd van een samenhangend vakkenpakket, dat een goede voorbereiding biedt op verwante vervolgopleidingen. Er zijn vier profielen:

• Natuur en Techniek (NT)

• Natuur en Gezondheid (NG)

• Economie en Maatschappij (EM)

• Cultuur en Maatschappij (CM)

In klas 3 van de MAVO sluit je al vakken en onderdelen van vakken af die deel uitmaken van het examenprogramma.

De cijfers die je in klas 3 haalt tellen al mee voor je eindexamen.

Als een leerling een vwo-advies krijgt, betekent dit dat hij/zij voldoende capaciteiten heeft om een atheneum- òf gymnasiumopleiding te volgen.

Vaak wordt gedacht dat een gymnasiumopleiding 'hoger' is dan een atheneumopleiding.
Dat is niet waar. Het niveau van de vakken van beide opleidingen is gelijk. Beide opleidingen duren 6 jaar en de waarde van het diploma is ook gelijk: zowel een gymnasium- als een atheneumdiploma geeft toegang tot de universiteit.

De vakkenkeuze in de bovenbouw bepaalt zowel voor het gymnasium als voor het atheneum welke universitaire vervolgstudies tot de mogelijkheden behoren. In de praktijk blijkt dat 90% van de leerlingen die een gymnasiumopleiding hebben gevolgd, kiest voor een universitaire studie.