Groep 8 - Welk niveau

Welk niveau?

Op Leeuwenhorst bieden wij vier verschillende niveaus aan; mavo, havo, atheneum en gymnasium.
Elk niveau is zoveel mogelijk toegespitst op de bijzondere eigenschappen van leerlingen in het niveau. Hoewel we als school graag één grote gemeenschap zijn, worden de lessen, de lessentabel en sommige uitstapjes speciaal voor elk niveau gemaakt.

In de brugklas beginnen we met dakpanklassen voor mavo/havo en havo/vwo, voor het atheneum en gymnasium hebben we wel al aparte brugklassen. De dakpanklassen geven je de kans om aan het eind van het eerste jaar op het juiste niveau terecht te komen, zo kan je eerst rustig wennen aan de middelbare school en kom je daarna op de juiste plek terecht! Ook na klas 2 en soms zelfs klas 3 is het mogelijk om nog een niveau omhoog of omlaag te gaan als dat voor jou beter is.

Je kan op Leeuwenhorst terecht met elk advies vanaf een mavo (of VMBO theoretische leerweg) advies. Dat mag een enkel mavo advies zijn of een mavo-havo advies. Weet je niet zeker of Leeuwenhorst de juiste school voor jou is? Neem dan contact met ons op!

 

 Mavo75247464 3139290402754950 6088850203530493952 o

Op de mavo word je zo goed mogelijk voorbereid op de overstap naar het MBO, al kiezen sommige leerlingen er ook voor om na 4 jaar mavo nog even bij ons school te blijven en door te stromen naar 4 havo.

Speciaal voor de onderbouw van de mavo hebben wij het vak Mens & Maatschappij. Dit vak is een combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Je hebt dit vaak maarliefst 4 uur in de week. Hier leer je hoop over de verschillende vakken, maar ook om goed te werken bronnen. Iets dat heel belangrijk is voor in de bovenbouw.

Aan het eind van de tweede klas kiezen leerlingen op de mavo al voor een eerste profieldeel. Of ze volgen geschiedenis en aardrijkskunde of ze gaan door met natuurkunde en scheikunde. Ook kies je met welke taal (Frans, Duits of Spaans) je door wilt in 3 mavo. Kijk voor meer informatie eens op de pagina van het decanaat! 
Vanaf het schooljaar 2021/2022 zullen we in 3 mavo een start gaan maken met een praktijkgerichtvak; Economie en Ondernemen. Hier volgt in de loop van dit schooljaar meer informatie over!

In 3 mavo heb je de vakken Maatschappijleer en CKV. Deze vak rond je in 3 mavo al af. Ook maken alle leerlingen in 3 mavo hun profielwerkstuk.

In 4 mavo doe je examen in 6 vakken (sommige leerlingen kiezen ook nog een 7e examenvak). Natuurlijk doe je examen in Nederlands en Engels. Daarnaast mag je zelf nog 4 vakken kiezen. Uiteindelijk slaagt elk jaar gemiddeld 97% van onze leerlingen op de mavo!

foto1 1

Havo

Leeuwenhorst biedt leerlingen in de bovenbouw van het havo de kans om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

De leerlingen worden in deze periode, ook wel de tweede fase genoemd, goed voorbereid op het hoger onderwijs.

De leerlingen kiezen aan het eind van het derde leerjaar een profiel in de tweede fase. Met de keuze van een profiel zijn de leerlingen verzekerd van een samenhangend vakkenpakket, dat een goede voorbereiding biedt op verwante vervolgopleidingen. Er zijn vier profielen:

  • Natuur en Techniek (NT)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Cultuur en Maatschappij (CM)

 

 

Atheneum

Op het VWO dagen wij onze leerlingen net even een beetje extra uit. We hebben vakken die je niet zo maar overal kan volgen. Denk bijvoorbeeld aan het vak filosofie en sommige leerlingen volgen zelf Chinees.

Iedere leerling kiest aan het eind van atheneum 3 een profiel met vaste profielvakken. Er zijn, net als op de havo, vier profielen:

  • Natuur en Techniek (NT)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Cultuur en Maatschappij (CM)

Gymnasium

Om een gymnasiumdiploma te behalen moet een leerling in klas 1, 2 en 3 Latijn en Grieks hebben gevolgd en in de bovenbouw minimaal één van die twee vakken.

De verschillen tussen het gymnasium en het atheneum worden dus zichtbaar door het aantal en het soort vakken en in de verdeling van de lestijd. Een gymnasiumleerling volgt naast de vakken van de atheneumopleiding ook Latijn en Grieks (en in de bovenbouw ook Klassieke Culturele Vorming). Het totaal aantal lesuren voor beide opleidingen ligt echter bijna gelijk. Dat betekent dat gymnasiumleerlingen minder lesuren hebben voor een aantal vakken dan atheneumleerlingen.

Op het gymnasium heb verder je dezelfde keuzes, voor 4 profielen, als op het atheneum.