Groep 8 - Welk niveau

Op Leeuwenhorst kun je kiezen uit:

MAVO: 

In het mavo word je opgeleid om door te kunnen stromen naar MBO 3 of 4 en, afhankelijk van de eisen van de middelbare school, soms HAVO.

HAVO:
Het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs bereidt leerlingen voor op een opleiding op HBO-niveau. Binnen de HAVO wordt veel theorie behandeld. Leerlingen moeten veel in de boeken duiken maar krijgen, aan de hand van voorbeelden, zo veel mogelijk te zien wat de koppeling met de praktijk is. De opdrachten die ze krijgen zijn vaak overzichtelijk maar van hoog niveau. Doorstroom naar het VWO is in een aantal gevallen mogelijk na het behalen van een HAVO-diploma.

VWO:
Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs leidt leerlingen op om door te kunnen stromen naar een universiteit. Zij leren ingewikkelde theorie te begrijpen en zelf op een goede manier onderzoeken te kunnen uitvoeren. Ze krijgen gedurende hun schoolloopbaan steeds complexere opdrachten waarbij de praktijk soms ver weg lijkt. Het VWO is opgedeeld in  twee stromingen:

  • Atheneum: Dit is Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs zonder extra bijzonderheden
  • Gymnasium: Dit is Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs waarbij ook Latijn en Oud-Grieks wordt gevolgd. Een diploma van het Gymnasium heeft dezelfde waarde als een atheneum-diploma. 
    Ben jij nieuwsgierig? Wil jij extra uitdaging en lessen op hoog niveau? Dan is ons gymnasium iets voor jou. In de brugklas begin je met een uur Latijn per week. In de tweede klas komt daar Grieks bij. Je behaalt een gymnasiumdiploma als je in de onderbouw Latijn en Grieks volgt en in de bovenbouw minstens één van beide talen kiest.