Groep 8 - Wat doet de school met pesten?

Op deze school tekenen alle leerlingen een pestprotocol. In het pestprotocol staan afspraken over "Veilig op school".

Wij vinden dat iedereen zich prettig moet voelen op school. Daarom tekenen alle leerlingen een pestprotocol om zich aan de gemaakte afspraken te houden.