Groep 8 - Aanmelding en toelating

Wil je graag bij ons op school komen in de brugklas?

Dan kunnen jouw ouders/verzorgers je aanmelden met het digitale aanmeldingsformulier:

DIGITAAL AANMELDINGSFORMULIER t.b.v. de brugklas 

Na invulling krijgt u het complete formulier toegestuurd. U kunt het dan afdrukken en voorzien van een handtekening inleveren via de basisschool of rechtstreeks bij de school.

Dit digitale formulier is alleen te gebruiken voor aanmelding voor klas 1.

Lukt het niet digitaal? Er is ook nog een papieren versie beschikbaar.

Je ouders/verzorgers kunnen dit formulier opvragen bij je basisschool of hieronder downloaden van onze website. (onderstaand formulier kan ook gebruikt worden bij de inschrijving voor mavo klas 2-4, havo klas 2-5 en vwo klas 2-6)