Downloads

Algemeen

Ouders (35)
10-minuten gesprek ouders brugklasleerlingen
4 mavo - Parijs Teylingen College Leeuwenhorst
Afgelasting strandactiviteiten havo onderbouw 29 aug
Afsluiting introductieperiode brugklas op vrijdag 19 oktober as
Bezoek voorstelling Like brugklasleerlingen
Brief ouders 3 mavo naar aanleiding van presentatie 25 september en excursie Terschelling
Contactoudergroep 4 mavo en powerpoint presentatie ouderavond dd 11 september Teylingen College Leeuwenhorst
Geslaagden - Website - Ath
Geslaagden - Website - Gym
Geslaagden - Website - Havo
Hulp ouders bij activiteiten Theaterklas 1
Informatie over de eerste tentamenperiode 4 mavo
Informatie over de eerste tentamenperiode voor de leerlingen van 4 mavo
Informatie over het gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidzorg Leeuwenhorst klassen L2MA en L2MB
Informatieavond opleidingen 3-4 mavo met verlengde inschrijftijd en bijlage
Kennismaking met de mentor 3de klassen Teylingen College Leeuwenhorst
Nationale Coming Out Dag weekbericht
Ouderbrief GGZ vragenlijst met toestemmingsbrief ouders
Ouderinformatieavond 4 havo Teylingen College Leeuwenhorst
Rectificatie - informatieavond 6 vwo Teylingen College Leeuwenhorst
Rooster voor de minilesjes en kennismaking mentor
Start schooljaar - lestijden - uitbreiding - drukte
Toestemming ouders 2e en 3e klassen havo en vwo voor maken fotos en videos
Uitnodiging Webinar Ouders langs de lijn
Vervanging mevr. Wentink docent Nederlands
Voorpremire toneelstuk Fly me to the moon brugklasleerlingen
Voorpremire toneelstuk Fly me to the moon voor leerlingen 2e klas science
Profielkeuze formulier havo
Profielkeuze formulier havo klas 3
Profielkeuze formulier atheneum
Profielkeuze formulier gymnasium
Profielkeuze formulier atheneum 2019-2020
Presentatie infoavond 3 maart 2020 vakkenkeuze voor 3 mavo
Ziekmelding formulier voor examenleerlingen
Notulen contactouders mavo oktober 2019
Ouderinformatieavond klas 3 havo en vwo
Wijziging ouderinformatieavond dinsdag 29 september
Start schooljaar nieuwe brugklasleerlingen 2021-2022
Introductiedagen klas 3 havo en 3 vwo 2021-2022
Start schooljaar - nieuwe brugklasleerlingen 2021-2022
Notulen Deelraad 28 september 2020
Aanmeldingsformulier Leeuwenhorst 2022-2023 brugklas
Aanmeldingsformulier leerjaar 2 en 3 schooljaar 2023-2024
Aanmeldingsformulier leerjaar 4, 5 en 6 schooljaar 2023-2024