Downloads

Andere locaties

Onderwijs
met
meerwaarde

Algemeen

Ouders (88)
10-minuten gesprek ouders brugklasleerlingen
2018-10-02 Klachtenregeling SFT herziene versie juni 2018
4 mavo - Parijs Teylingen College Leeuwenhorst
Aangepast rooster i.v.m. de uitvaart en herdenking van Rianne Manuputty
Afgelasting sportmiddag brugklassers 30 aug en eindfeest 31 aug
Afgelasting strandactiviteiten havo onderbouw 29 aug
Afsluiting introductieperiode brugklas op vrijdag 19 oktober as
Bezoek voorstelling Like brugklasleerlingen
Brief ouders 3 mavo naar aanleiding van presentatie 25 september en excursie Terschelling
Brief over de start van het nieuwe schooljaar 2018-2019
Contactoudergroep 4 mavo en powerpoint presentatie ouderavond dd 11 september Teylingen College Leeuwenhorst
Donderdag 13 september verkort lesrooster in verband met de uitvaart van mevrouw Rianne Manuputty
Draaiboek einde schooljaar 2017-2018 - website
GGD vragenlijst voor de leerlingen uit klas 2Ha 2Hb en 2Hc
Geslaagden - Website - Ath
Geslaagden - Website - Gym
Geslaagden - Website - Havo
Hulp ouders bij activiteiten Theaterklas 1
Informatie over de eerste tentamenperiode 4 mavo
Informatie over de eerste tentamenperiode voor de leerlingen van 4 mavo
Informatie over het gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidzorg Leeuwenhorst klassen L2MA en L2MB
Informatieavond en minilessen 24 september 2018 leerjaar1
Informatieavond opleidingen 3-4 mavo met verlengde inschrijftijd en bijlage
Kennismaking met de mentor 3de klassen Teylingen College Leeuwenhorst
Klachtenregeling april 2018
MBO-opleidingenmarkt 2018 - 4 mavo Teylingen College Leeuwenhorst
Masterclasses aanmeldingsformulier 2018-2019
Nationale Coming Out Dag weekbericht
Ouderavond 5 havo en 6 vwo - maandag 17 september 2018 Teylingen College Leeuwenhorst
Ouderbrief ARTklas2 museum Voorlinden in Wassenaar
Ouderbrief GGZ vragenlijst met toestemmingsbrief ouders
Ouderbrief activiteiten theatherklassen 2018-2019
Ouderinformatieavond 4 havo Teylingen College Leeuwenhorst
Proefwerkweek 25 juni - 3 juli 2018
Proefwerkweek 25 juni- 3 juli 2018
Rectificatie - informatieavond 6 vwo Teylingen College Leeuwenhorst
Rooster voor de minilesjes en kennismaking mentor
Schoolkrantartikel TGEDRAG Noordwijk 250918
Schoolkrantartikel tienergedrag 14 mei 2019
Start schooljaar - lestijden - uitbreiding - drukte
Teylingen Leeuwenhorst schoolgids 2018-2019
Toestemming ouders 2e en 3e klassen havo en vwo voor maken fotos en videos
Uitnodiging Webinar Ouders langs de lijn
Uitnodiging feestelijke uitreiking van de certificaten - Teylingen College Leeuwenhorst
Uitnodiging informatieavond 5 vwo 27 september
Uitnodiging informatieavond en minilessen 24 september 2018 leerjaar1
Uitnodiging ouderavond klas 2 op 11 september
Uitnodiging ouderavond uitwisseling China 18 september
Uitnodiging ouderinformatieavond 4 vwo 27 september
Uitnodiging ouderinformatiemoment China 11 oktober as
Verslag contactouder bijeenkomst woensdag 7 juni 2018
Vervanging mevr. Wentink docent Nederlands
Vooraankondiging algemene ledenvergadering en interactieve workshop 29 oktober 2018
Voorpremire toneelstuk Fly me to the moon brugklasleerlingen
Voorpremire toneelstuk Fly me to the moon voor leerlingen 2e klas science
aanmeldingsformuliertc_2015- 2016 versie 3
teylingen leeuwenhorst schoolgids 2017-2018
teylingen leeuwenhorst schoolgids 2018-2019 1
Profielkeuze formulier mavo klas 4
Profielkeuze formulier havo
Profielkeuze formulier havo klas 3
Profielkeuze formulier atheneum
Profielkeuze formulier gymnasium
Profielkeuze formulier havo klas 3
Verslag vergadering Deelraad/MR 20 november 2019
Profielkeuze formulier gymnasium 2019-2020
Profielkeuze formulier atheneum 2019-2020
Profielkeuze formulier havo klas 3 2019-2020
Profielkeuze formulier mavo klas 3 2019-2020
Presentatie infoavond 3 maart 2020 vakkenkeuze voor 3 mavo
Vanaf maandag 23 maart anders inloggen voor de les!
Ziekmelding formulier voor examenleerlingen
Notulen contactouders mavo oktober 2019
Brief start schooljaar 2020-2021 alle leerlingen
Brief start schooljaar 2020-2021 - voor alle leerlingen
Brief start schooljaar 2020-2021 - voor al onze leerlingen
Formulier bron- en contactonderzoek COVID-19
Ouderinformatieavond klas 3 havo en vwo
Wijziging ouderinformatieavond dinsdag 29 september
Presentatie 4 mavo naar 4 havo
Start schooljaar nieuwe brugklasleerlingen 2021-2022
Introductiedagen klas 3 havo en 3 vwo 2021-2022
Start schooljaar - nieuwe brugklasleerlingen 2021-2022