Visie en kernwaarden van de KTS

De KTS is een vmbo-school waar je wordt opgeleid voor een vak. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van de leerling. Op de KTS maak je het!

De KTS:

  • heeft als doel, dat alle leerlingen hun schoolcarrière met een diploma afsluiten;
  • biedt een gedegen opleiding, gericht op vakmanschap, met zoveel mogelijk kans op werk;
  • laat de leerlingen leren door te doen.

Om deze doelstellingen waar te kunnen maken, bieden wij leerlingen alle opleidingsmogelijkheden binnen het vmbo aan:

  • Basisberoepsgerichte leerweg;
  • Kaderberoepsgerichte leerweg;
  • Vmbo-t + (theoretische leerweg).

Binnen de opleiding vmbo-t + kunnen leerlingen, die willen doorstromen naar het hbo, een aantal theoretische vakken volgen op havo-niveau. Dit noemen wij vmbo-t Xtra.

Op de KTS kan iedere leerling de opleiding volgen die past bij zijn/haar capaciteiten. Als vmbo-school leggen wij de basis voor het vakmanschap, dat in het vervolgonderwijs verder zal worden ontwikkeld .

De kernwaarden van de KTS zijn:

  1. Goede zorg en ondersteuning (voor alle niveaus);
  2. Vakschool voor techniek en consumptief;
  3. Praktisch leren voor iedereen, dus ook voor 'slimmere' kinderen;
  4. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, dus iedereen is welkom!