Op deze pagina wordt beschreven hoe de inschrijfprocedure in zijn werk gaat. U vindt hier alle informatie en formulieren die u nodig heeft.

Het aanmelden voor de KTS in het kort

 • Vul het aanmeldingsformulier in.
  Dit kan digitaal via het DIGITAAL AANMELDINGSFORMULIER
 • Dit digitale formulier is alleen te gebruiken voor een aanmelding voor klas 1. 
 • Lukt het niet digitaal? Er is ook nog een papieren versie beschikbaar welk is te downloaden via onderstaande link.

  Vervolgens krijgt u een bevestiging van de aanmelding toegestuurd.
 • De KTS zal contact opnemen met de basisschool voor een warme overdracht.
 • Begin mei krijgt u te horen in welke klas uw kind geplaatst wordt.

Aanmeldingsprocedure
Aanmeldingsprocedure leerjaar 1

Stap 1:
De leerlingen worden bij de school aangemeld door hun ouder(s)/verzorger(s). Dit kunnen de ouder(s)/verzorger(s) via de website of via de basisschool doen. U vult een aanmeldingsformulier in en verklaart door een handtekening akkoord te gaan met de schoolregels.
Stap 2:
De toelatingscommissie oordeelt over de toelating van de leerling. Dit doet zij op grond van de volgende gegevens:

 1. onderwijskundig rapport van de basisschool
 2. uitslag van een toets, zoals Cito ( afgenomen tijdens de basisschoolperiode)
 3. kennismakingstoetsen indien er geen Cito- of vergelijkbare toets is gemaakt
 4. aanvullende gegevens ouder(s)/verzorger(s)
 5. uitgebracht psychologisch rapport ( alleen bij lwoo)

De toelatingscommissie gebruikt de volgende criteria:

Niveau Plaatsing op basis van Cito-score
Lwoo Procedure waarbij een differentiatietest en een pedagogisch-didactisch onderzoek wordt uitgevoerd door een extern deskundige ≤ 520
Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Op advies van de basisschool Variabel
Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Op advies van de basisschool Tussen de 525 en 532
Vmbo-theoretische leerweg Op advies van de basisschool 532 en hoger

 

Aanmelding leerjaar 2 en hoger
De toelatingscommissie oordeelt op basis van:

 1. een onderwijskundig rapport van de toeleverende school
 2. een verslag van het intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) door de teamleider