Ziekmelden

Ziekmelden

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch te melden bij de conciërge, telefoon 0252-461800.

Wanneer uw zoon/dochter na de ziekteperiode weer naar school gaat, moet u hem/haar een 'herstelbriefje' meegeven. Die kan uw zoon/dochter afgeven bij de conciërge. Blanco herstelbriefjes zijn te verkrijgen bij de conciërge.

Herstelbriefjes kunt u downloaden via onderstaande link.