Verlof

Verlof

Wat te doen bij verlof?
Uw zoon of dochter kan een verlofbriefje halen aan het begin van de tweede pauze bij het loket van de administratie. Dit briefje geeft u ingevuld mee terug.
Onze voorkeur gaat ernaar uit dat afspraken met de tandarts , huisarts e.d. buiten de lesuren worden gemaakt. 

Het aanvragen van extra verlof
De leerplichtwet biedt de schooldirecties slechts de mogelijkheid leerlingen extra verlof te verlenen wanneer er sprake is van een gewichtige reden, zoals ziekte, godsdienstige verplichtingen, verhuizing, begrafenis, huwelijk, jubilea of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Extra vakantieverlof kan slechts worden aangevraagd op grond van medische of sociale indicatie of omdat de ouder(s)/verzorger(s) tijdens de schoolvakanties geen verlof kunnen opnemen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Een aanvraag voor verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend. Deze wordt alleen maar in behandeling genomen als de werkgeversverklaring op het aanvraagformulier is ingevuld.
  • Afhankelijk van de lengte van het aangevraagde verlof neemt de teamleider of de leerplichtambtenaar een beslissing over het toekennen van het verlof.
  • De beslissing wordt schriftelijk aan de ouder(s)/ verzorger(s) meegedeeld.
  • De leerling moet zelf met de docenten afspraken maken over het inhalen van de gemiste lesstof.

Een aanvraag voor extra verlof kan maar één keer per jaar worden gedaan. Volgens de leerplichtwet is het verboden verlof te verlenen voor de eerste twee weken van het schooljaar. Is uw kind hier toch afwezig dan wordt dit aan de leerplichtambtenaar doorgegeven. Voor het bezoeken van kermissen, najaarsfeesten, paardenmarkten en 3-oktoberfeesten geeft de KTS geen vrij.