Toetsing

Praktische informatie - Toetsing

In de onderbouw kent de KTS schriftelijke overhoringen (SO) en proefwerken. Deze toetsen worden door de docent opgegeven. In de bovenbouw is er een vaststaand programma voor toetsing en afsluiting, het PTA. Dit PTA staat vast voor het derde en vierde leerjaar. In het PTA staat voor elk vak aangegeven:

  • het aantal toetsen;
  • de omschrijving van wat de leerling moet kennen en kunnen voor elke toets;
  • de weging.

De toetsen in het PTA tellen mee voor het schoolexamencijfer. De leerling moet alles ook gemaakt hebben, anders kan hij/zij geen eindexamen doen.

Het definitieve examencijfer bestaat uit twee delen, namelijk:

  • het schoolexamencijfer (50%)
  • het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) en centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE).

De leerling is geslaagd als hij/zij voldoet aan de zak-/slaagregeling, deze staat vermeld in ons examenreglement.