Toetsing

Praktische informatie - Toetsing

×

Attentie

Headers.content: Field=text

In de onderbouw kent de KTS schriftelijke overhoringen (SO) en proefwerken. Deze toetsen worden door de docent opgegeven. In de bovenbouw is er een vaststaand programma voor toetsing en afsluiting, het PTA. Dit PTA staat vast voor het derde en vierde leerjaar. In het PTA staat voor elk vak aangegeven: