Praktische informatie - Toetsing

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang al het belangrijkste nieuws in de mail.

SOMtoday

Inloggen

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

In de onderbouw kent de KTS schriftelijke overhoringen (SO) en proefwerken. Deze toetsen worden door de docent opgegeven. In de bovenbouw is er een vaststaand programma voor toetsing en afsluiting, het PTA. Dit PTA staat vast voor het derde en vierde leerjaar. In het PTA staat voor elk vak aangegeven: