Praktische informatie - Dyslexie

De dyslexiecoaches werken volgens het HGW-model (handelings gericht werken). Dit betekent dat alle informatie en verslagen van de dyslectische leerling vooraf aan het schooljaar doorgenomen wordt.

Alle leerlingen met dyslexie hebben aan het begin van het eerste schooljaar een gesprek met de dyslexiecoach.
Aan de hand van de verkregen informatie stelt de coach in overleg met de leerling vast welke ondersteuning en devices geboden kan worden.

achterzijde folder aangepastNa het gesprek met de leerling worden de faciliteiten vermeld op een dyslexiekaart. De gegevens van deze kaart en een korte weergave van het gesprek staan vermeld in het dossier van de leerling (SOM). Aan het einde van het schooljaar volgt nog een gesprek met de dyslexiecoach. Voor de leerlingen met dyslexie gelden compenserende faciliteiten in overleg met de coach. Zo kun je denken aan:

  • meer tijd
  • Quizlet
  • Lex-app
  • Kurzweil

Ook met leerlingen met dyslexie, die later op deze school instromen, wordt een gesprek gevoerd en een dyslexiekaart ingevuld. Verder is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de dyslexiecoach. Meer over het dyslexiebeleid leest u in het beleidsplan.

Voor vragen over dyslexiebegeleiding op de KTS kunt u contact opnemen met:

Kurzweil wordt aangeboden als ondersteuning voor leerlingen met dyslexie of andere leerproblemen, waarbij auditieve ondersteuning in school nodig zou zijn.

  • Voor vragen over Kurzweilbegeleiding op de KTS kunt u contact opnemen met:

Coördinator: Mw. M. Knetsch

Het dyslexiebeleid is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling.