Praktische informatie - Ondersteuningsteam

Het team dat de begeleiding van onze leerlingen op zich neemt bestaat uit de volgende mensen:

Ondersteuningsteam 1e en 2e leerjaar:

  • mw. L. Vrolijk
  • dhr. K. v.d. Berg

 

Ondersteuningsteam bovenbouw:

Afdeling HBR:

  • dhr. M. Dickhoff

Afdeling PIE/BWI

  • dhr. G. Barnhoorn

Afdeling Techno Mavo

  • mw. M. Janssen

Bovenbouw symbiose HBR/PIE/BWI

  • dhr. J. van Akkeren (BWI/PIE)
  • dhr. B. Veenenbos (HBR)

Teamleider onderwijs ondersteuning:

  • dhr. H. Verbaas