Praktische informatie - Commissie van begeleiding

Deze commissie komt 2 x per maand op donderdag bij elkaar.

Bestaat uit:

De commissie van begeleiding is een intern team van deskundigen en experts. De commissie is onderdeel van de ondersteuningsstructuur. Het biedt advies en hulp m.b.t. het schoolteam bij het vroegtijdig signaleren en doeltreffend en efficiƫnt afhandelen van voorkomende zorgproblematiek.

De commissie wordt als overlegvorm en als netwerk in preventieve zin ingezet als de schoolinterne interventies (basisondersteuning) niet afdoende blijken.