Praktische informatie - Onderwijs ondersteuning op de KTS

Ondersteuning op de KTS richt zich op:

 • Het halen van een vakdiploma beroepsgericht;
 • Ontwikkelen van sociale vaardigheden;
 • Stimuleren zelfredzaamheid;

1. Basisondersteuning
De basisondersteuning zelfvoorzienend binnen leerjaar 1 en 2 en HBR, PIE/BWI 3 en 4.

 • vakdocent;
 • mentor;
 • leerlingbegeleider/gedragsdeskundige;
 • dyslexiecoach;
 • teamleider.

Tevens kan de hulp worden ingeschakeld van het Jeugd- en Gezinsteam, GGD en leerplicht.
De mentor is hierbij het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).

2. Basis + ondersteuning: Arrangementsklas
Voor lln. die meer ondersteuning nodig hebben, kan er gebruik worden gemaakt van de Arrangementsklas. Dit is een tijdelijke time-out voorziening met extra ondersteuning van orthopedagoog en psycholoog.
De aanpak hier is handelings- en resultaatgericht.

3. Basis + ondersteuning: Symbiose klas (leerjaar 1 t/m 4 basis en kader)
Wat is de symbioseklas?
Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die baat hebben bij:

 • structureren van de dag en de taken op een dag;
 • voor- en nabespreken van sociale situaties;

Moeite hebben met:

 • het accepteren van hulp en/of gezag van verschillende docenten;
 • omgaan met en leveren van complimenten en/of feedback, etc.

De leerlingen:

 • werken in een kleine klas bij de theorielessen (12 lln.);
 • wisselen minder van lokaal (theorieles in vast lokaal met vaste werkplek);
 • werken;
  • in een prikkelarm theorielokaal;
  • volgens een groepsplan met een gezamenlijke pedagogische aanpak van de docenten;
 • zijn in de praktijkvakken en LO samen gekoppeld aan een reguliere klas (ca 25 lln.);
 • hebben een opp(ontwikkelingsperspectief);
 • hebben een pedagogisch begeleider om aan individuele doelen te werken;
 • hebben op een aantal momenten in het schooljaar de gelegenheid om door te stromen naar een reguliere klas.

De Ouders/verzorgers zijn samen met school pedagogisch partner.

Aanmelding
De leerling komt in aanmerking voor een positief pré -advies van het samenwerkingsverband wanneer:

 • er sprake is van aantoonbaar sociaal-emotionele problematiek;
 • op de huidige school al geruime tijd extra ondersteuning is;
 • er een groeidocument OPP = ontwikkelperspectiefplan is waarmee wordt gewerkt;
 • er inzet is (geweest) van hulpverlening.

2. De school waar de leerling nu staat ingeschreven moet bij het samenwerkingsverband V(S)O Duin en bollenstreek een pré -advies aanvragen. Dit advies is op te vragen bij het Loket Passend Onderwijs (d.m.v. aanmelding in Onderwijs Transparant).

3. De ouders melden de leerling aan op de KTS en geven daarbij aan dat het gaat om een symbioseplaatsing.

De symbiose is een voorziening van de KTS en het SWV Duin en Bollenstreek.