Ondersteuning

Praktische informatie - Ondersteuning

Onder externe ondersteuning vallen alle diensten, waar de KTS gebruik van maakt ter ondersteuning en informeren van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen over uiteenlopende onderwerpen.

Iedere school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. 

De dyslexiecoaches werken volgens het HGW-model (handelings gericht werken). Dit betekent dat alle informatie en verslagen van de dyslectische leerling vooraf aan het schooljaar doorgenomen wordt.

Het team dat de begeleiding van onze leerlingen op zich neemt bestaat uit de volgende mensen:

Deze commissie komt 2 x per maand op donderdag bij elkaar.

Ondersteuning op de KTS richt zich op:

  • Het halen van een vakdiploma beroepsgericht;
  • Ontwikkelen van sociale vaardigheden;
  • Stimuleren zelfredzaamheid;