Praktische informatie - Ondersteuning

De dyslexiecoaches werken volgens het HGW-model (handelings gericht werken). Dit betekent dat alle informatie en verslagen van de dyslectische leerling vooraf aan het schooljaar doorgenomen wordt. Alle leerlingen met dyslexie hebben aan het begin van het eerste schooljaar een gesprek met de dyslexiecoach.

Het team dat de begeleiding van onze leerlingen op zich neemt bestaat uit de volgende mensen:

Deze commissie komt 2 x per maand op donderdag bij elkaar.

Ondersteuning op de KTS richt zich op:

  • Het halen van een vakdiploma beroepsgericht;
  • Ontwikkelen van sociale vaardigheden;
  • Stimuleren zelfredzaamheid;