Praktische informatie - Ondersteuning

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang al het belangrijkste nieuws in de mail.

SOMtoday

Inloggen

Andere locaties

Op de
KTS
maak
je het

De dyslexiecoaches werken volgens het HGW-model (handelings gericht werken). Dit betekent dat alle informatie en verslagen van de dyslectische leerling vooraf aan het schooljaar doorgenomen wordt. Alle leerlingen met dyslexie hebben aan het begin van het eerste schooljaar een gesprek met de dyslexiecoach. Aan de hand van de verkregen informatie stelt de coach in overleg met de leerling vast welke ondersteuning en devices geboden kan worden.

Het team dat de begeleiding van onze leerlingen op zich neemt bestaat uit de volgende mensen:

Deze commissie komt 2 x per maand op donderdag bij elkaar.

Bestaat uit:

Ondersteuning op de KTS richt zich op:

  • Het halen van een vakdiploma beroepsgericht;
  • Ontwikkelen van sociale vaardigheden;
  • Stimuleren zelfredzaamheid;